By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 24-34
Annotation: Deníkové zápisky ze stipendijního pobytu v Drážďanech z období od začátku října do konce listopadu 2012, během pobytu autor připravoval rešerše...
Article
3
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 7-8
Annotation: Úvodník věnovaný památce K. Krolopa, zmíněna konference konaná 29. 5. 2015 na německém velvyslanectví v Praze u příležitosti výročí jeho...
Article
4
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 41-46
Annotation: Projev J. Stromšíka u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
5
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 342-345
Annotation: Zpráva o činnosti výzkumného centra Kurta Krolopa v Praze.
Article
6
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 47-49
Annotation: Medailon o K. Krolopovi u příležitosti jeho pětaosmdesátých narozenin.
Article
7
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 51-52
Annotation: Projev J. Broukalové u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
8
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 53-58
Annotation: Článek o historii vědeckého výzkumu německé literatury v Česku v padesátých a šedesátých letech 20. století.
Article
9
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 59-64
Annotation: Článek představující působení výzkumného centra K. Krolopa.
Article
10
by Bloch, Albert, 1882-1961
Published München : Iudicium, 2002.
Annotation: Edice korespondence Sidonie Nádherné s překladatelem básní Karla Krause do angličtiny Albertem Blochem (s. 155-352) doplněná komentářem (s. 11-147),...
Book
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 120
Annotation: Biografické poznámky.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 383-385
Annotation: Referát o konferenci pořádané k 85. narozeninám germanisty K. Krolopa.
Article
13
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 157-158
Annotation: Medailon překladatele a germanisty O. Fischera ke 130. výročí jeho narození.
Article
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 2, s. 430-433
Annotation: Referát o konferenci konané 5.-6. října 2017 v Praze, která byla věnována vědeckému i kulturněpolitickému dílu A. Krause.
Article
15
16
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s germanistou M. Hudcem o fungování Česko-německého fondu budoucnosti, přípravách české prezentace na knižní veletrh v Lipsku a projektu...
Article
18
19
20