By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 342-345
Annotation: Zpráva o činnosti výzkumného centra Kurta Krolopa v Praze.
Article
3
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 30. 8. 2017
Annotation: Úryvky z textů O. Fischera a P. Eisnera o perspektivách české germanistiky v roce 1919, resp. 1946.
Article
4
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 65-80
Annotation: Studie koncipovaná jako komentovaný přehled pražské německé literatury z pohledu české germanistiky.
Article
5
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 186-188
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o životě a díle A. Sauera.
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 223-225
Annotation: Recenze na číslo časopisu "Germanoslavica", které se věnuje německé moravské literatuře a vědeckým výstupům Centra pro výzkum německé moravské...
Article
7
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 94
Annotation: Úvaha o dalším fungování germanistiky na FF UK a o vědecké reflexi kultur německojazyčné oblasti.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 49, 5. 12., s. 9
Annotation: Poznámka o informativním článku V. Wernera v posledním čísle Časopisu pro moderní filologii.
Article
10
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 7
Annotation: Referát; v rubrice Depeše.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 48, 28. 11., s. 15
Annotation: Rozhovor s kritičkou u příležitosti její účasti na mezinárodní germanistické konferenci; zejména o G. Grassovi a o "dekanonizaci" spisovatelů...
Article
13
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 10-11
Annotation: Medailon v souboru článků k Preisnerovu jubileu.
Article
14
In: Vzpomínky 1945-1968. -- s. 165-169
Annotation: Doslov k druhému svazku pamětí, tvořenému z větší části přepisem rozhovorů E. G. s J. Grušou v 80. letech; s úvodní poznámkou obou dcer...
Book Chapter
15
In: Rytířská jízda Jana z Michalovic. -- s. 7-13
Annotation: Předmluva k prvnímu českému překladu básně zachycující rytířskou turnajovou výpravu Jana z Michalovic do Francie (pravděpodobně v letech...
Book Chapter
16
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 13, 1999, s. 33-64
Annotation: Studie, s kapitolami: Von 1914 bis zum Goethe-Jubiläum 1932; Von 1933 bis zur Emigration 1939; Emigration und Exil bis 1962; Die Neuaflage von GiB 1962;...
Article
17
18
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 80-84
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 38, 2005, č. 1, s. 20
Annotation: Medailon v rubrice Významné osobnosti naší univerzity.
Article
20
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 7-10
Annotation: Jubilejní medailon; - s fotografií E. S. (s. 6) a s bibliografií: Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála 1988-2004 (s. 11-18, s údaji...
Article