By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Cesty clonou. -- S. 215-217
Annotation: Autorův doslov k povídkové knize věnovaný grafikovi Ladislavu Laštůvkovi; s poznámkami o hudebních skladbách zmíněných v jednotlivých příbězích...
Book Chapter
2
online
In: Čítárny [online]. -- 1. 4. 2018
Annotation: Zpráva o vydání audioknihy "Láska za lásku"; připojena bio-bibliografická poznámka a video s ukázkou z audioknihy s doprovodem obrazové tvorby...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 35, 11. 2., s. 10
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Karel Zeman" (8. 2. - 29. 3. 2020) v Městské galerii v Litomyšli u příležitosti 110. výročí narození českého režiséra.
Article
4
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 3, s. [50]-57
Annotation: Sken Boudníkova dopisu J. H. Kocmanovi s úvodní Kocmanovou vzpomínkou na setkání s dílem i osobou V. Boudníka.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 327-328
Annotation: Referát o výstavě ilustrací, grafických prací a autorských knih L. Drtiny "Podtrženo".
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 17.-30. 12., s. 72-75
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 75).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 22, 26. 1., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Zpráva o výstavě "Naši krajané", jež probíhá v Městském muzeu v Lanškrouně a v jejímž rámci jsou vystavovány grafiky B. Reynka.
Article
8
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 52, 2019, č. 1, s. 32-35
Annotation: Rozhovor s nakladatelem a grafikem R. Karpašem.
Article
9
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 332-341
Annotation: Stať o fondu grafika a malíře V. Boudníka, který je uložen v LA PNP.
Article
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Vzpomínka na grafika, malíře a ilustrátora Z. Boušeho, který se stýkal též s tvůrci z okruhu B. Hrabala + báseň "Jaro na mém hrobě".
Article
11
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 97-98
Annotation: Průvodní text z katlaogu stejnojmenné výstavy uspořádané Památníkem národního písemnctví v Praze na Strahově; připojena xerokopie bibliografického...
Article
12
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 17. 11. 2016
Annotation: Recenzní glosa; připojen medailonek autora.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 190, 17. 8., s. 8
Annotation: Zpráva o výstavě exlibris českých grafiků v pražské Galerii Hollar.
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 21
Annotation: Vzpomínka na setkávání s V. Komárkem a na vytváření občasníku OKNO vydávaného pro přátele Komárkovy grafiky.
Article
15
In: die horen. -- ISSN 0018-4942. -- Roč. 57, 2012, č. 245, s. 54
Annotation: Portrét grafika a ilustrátora N. Hořeního.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 201, 30. 8., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Boudovi.
Article
17
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 13. 11. 2018
Annotation: Zpráva o výstavě A. Paderlíka "Retrospektiva" (28. 9. - 18. 11. 201).
Article
18
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 14. 4. 2014
Annotation: Rozhovor s autorkou monografie "Félicien Rops : enfant terrible dekadence".
Article
19
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Medailon grafika, malíře a ilustrátora P. Dillingera u příležitosti stého výročí jeho narození.
Article
20
Annotation: Edice korespondence pozdějších manželů Konůpkových od jejich seznámení přes inzerát až po sňatek (26. 5. 1915 - 11. 8. 1916), mj. též s...
Book