By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy tajemství a moudrosti. -- s. 13-14
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
2
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 259-285
Annotation: Studie, mj. o středověké hebrejské literatuře v českých zemích.
Article
3
by Trebitsch, Abraham, asi 1760-asi 1840
Published Mikulov : Regionální muzeum : Nadační fond obětem holocaustu : Spolek přátel židovské kultury v Mikulově, 2004.
Annotation: Mj. s oddílem: Mikulovské osobnosti (s. 49-52, medailonky H. Lorma, J. von Sonnenfelse /s fot./ a A. Trebitsche /nar. krátce před r. 1759 v Třebíči/);...
Book
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 2, červen, s. 47
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky překladů z hebrejské, syrské a řecké verze Apokryfního žalmu 151 (s. 47-48); s úvodem J. Duška.
Article
5
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 67, 2005, č. 11, listopad, s. 6-7
Annotation: S úvodní biografickou poznámkou.
Article
6
7
In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 14, 2003, č. 1, s. 12-20
Annotation: Studie s heslovitými údaji o jednotlivých cenzorech.
Article
8
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 19, 2001, s. 113-122
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci; přehledová stať, s ukázkami dobové židovské literatury beletrizujícího charakteru (hebrejské kroniky, synagogální...
Article
9
by Dobrý, Miloš, 1923-2012, Marada, Miroslav, Peterka, Miloslav, 1925-2006
Published Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1997.
Annotation: Sborník z 3. ročníku stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
10
by Kňáva, Petr, 1944-, Veselá, Lenka, 1975-, Riegel, Dušan
Published Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1998.
Annotation: Sborník z 4. ročníku stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
11
by Bednář, Václav, 1938-, Dokoupilová, Marie, 1960-, Jaroš, Zdeněk, Riegl, Dušan
Published Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1999.
Annotation: Sborník z 5. ročníku stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
12
13
In: Kniha Jóbova. -- s. 132-145
Annotation: Doslov.
Book Chapter
14
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 88-131
Annotation: Studie, pojednávající o vyprávění (ale také studiu) jako ochraně nebo léku, vychází z příkladů z různých světových literatur a tradic,...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 10
Annotation: Článek k 60. narozeninám J. Šedinové - o překládání z hebrejštiny a českých antologiích izraelské literatury; s medailonkem J. Š. a její...
Article
16
In: Žít všemi údy. -- s. 7
Annotation: Úvodní poznámka k autorově průvodci talmudem.
Book Chapter
17
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 87, 2002, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Píseň písní. -- s. [3 s.]
Annotation: Překladatelův doslov (též o Seifertově překladu Písně písní - 1958, 1964, 1969).
Book Chapter
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 255, 2. 11., s. 20
Annotation: Poznámka.
Article
20
In: Rakovnický historický sborník. -- ISSN 1213-5879. -- Sv. 4, 2003, s. 225-234
Annotation: Biografická studie o rodu, jehož někteří členové byli literárně činní.
Article