By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., s. 14
Annotation: Medailon B. Strnadela.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na M. Macháčka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 1-2
Annotation: Dokument Charty 77 je rozdělen na dvě části. V první se mluvčí Charty 77 vrací k Dokumentu č. 11/84 "Právo na dějiny", jenž se věnoval špatné...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 3
Annotation: Zpráva o neustálé perzekuci slovenského historika J. Jablonického. Např. srpnu u něj byla provedena domovní prohlídka, která byla nařízena...
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., s. 12
Novinky.cz [online]. -- 2. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s autorem monografie "Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka".
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o policejním zásahu na pracovišti proti historikům B. Černému a M. Otáhalovi v souvislosti s udělením Ceny Jana Palacha filozofickému...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 3, s. 8-16
Annotation: Polemika autorů dokumentu Charty 77 č. 11/1984 "Právo na dějiny" s J. Mezníkem, v níž rovněž vysvětlují, proč text "Právo na dějiny" sepsali....
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 4-5
Annotation: Zpráva shrnující nové ohlasy k "Právu na dějiny" a k "Dějinám a dějepisectví jako kulturním fenoménům", které se kriticky vyjadřovaly k...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 5-9
Annotation: Polemický příspěvek do diskuse nad texty "Právo na dějiny" a "Dějiny a dějepisectví jako kulturní fenomény", které vyšly pod patronací Charty...
Article
10
by Hlaváček, Petr, 1974-
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019.
Annotation: Biografický slovník představuje zahraniční profesory působící na Filozorofické fakultě Univerzity Karlovy ve vybraném období a mapuje tak programovou...
Book
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 2
Annotation: Úvodník č. 1, jehož hlavním tématem je osobnost a myšlenkový odkaz marxistického filosofa a historika R. Kalivody.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 26
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho celoživotním uvažování o meziválečné (české) avantgardě - zvláště o surrealismu...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 27
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho konceptu člověka, jenž byl založen na kombinaci přírodní a pudové vázanosti...
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho pojetí husitství jako raně buržoazní revoluce, které vychází z myšlenek F....
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 29
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho uvažování o feudalismu, resp. o krizi feudalismu, které rozpracoval v knihách "Husitská...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 16
Annotation: Zpráva informující o dopise československých exilových historiků (např. J. Mlynárika, J. Tesaře a dalších) na 16. mezinárodní kongres historických...
Article
17
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Eliáše u příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
Article
19
In: Zima. -- S. 164-186
Annotation: Rozhovor s historikem S. Bolomem-Kotarim tvoří součást souboru úvahových cestopisných próz V. Vokolka; s uvedeným zamyšlením nad odkazem J....
Book Chapter
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 190-191
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka (s. 191).
Article