By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Upálení Pavla z Kravař v St. Andrews L.P. 1433. -- S. 208-211
Annotation: Doslov k historické próze uvádí informace o Pavlovi z Kravař; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Rok ztraceného hřebce. -- S. 2
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce (s fot.).
Book Chapter
4
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 23
Annotation: Recenze na soubor povídek M. Vrby "Kolem Jakuba".
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 1, září, s. 35-40
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 37, 6. 9., s. 66-[67]
Annotation: Článek o spisovateli V. Vondruškovi a o jeho vztahu k médiím; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 67).
Article
8
9
10
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 6. 2016
Annotation: Povídka.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Štifterem o jeho novém románu "Sběratel sněhu" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 2).
Article
12
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 243, 19. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o nejprodávanějších audioknihách za letošní rok 2018.
Article
13
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 251, 29. 10., s. 17
Annotation: Zpráva o vydání posledního dílu "Husitské epopeje" V. Vondrušky.
Article
14
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 25. 7. 2012
Annotation: Medailon o spisovatelce F. Vrbenské k 50. narozeninám.
Article
15
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 216-222
Annotation: Recenze na vydání vybraného díla M. Broda, konkrétně svazků "Jüdinnen", "Arnold Beer. Das Schicksal eines Juden", "Tycho Brahes Weg zu Gott" a...
Article
16
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 226-229
Annotation: Recenze na soubor povídek M. Markové "Familienalbum".
Article
17
18
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 79-86
Annotation: Studie se zabývá frekvencí výskytu historické prózy v čítankách pro výuku české literatury.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 159-198
Annotation: Studie věnovaná srovnání Fundací J. Klatovského a Hájkovy kroniky s důrazem na humanistickou historiografii.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 30, 5. 2., s. 14
Annotation: Tipy na audioknihy.
Article