By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 3, 13. 2., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. románu o životě českého knížete (později krále) Vladislava II.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 41, 9. 10., s. 6
Annotation: Recenze; s kresleným portrétem V. Neffa.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 3, 20. 1., příl. Kmen, č. 3, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 5, květen, s. 258-261
Annotation: O percepci historické prózy dětským čtenářem.
Article
7
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. Literární a publicistické zdroje historického vědomí v 19. a 20.století, 1. -- Sv. 3, 1988, č. 33, s. 27-57
Annotation: Studie vycházející z rozboru 142 titulů, s částmi: Obraz národní pospolitosti, Obraz jedince, Náboženský a sociální rozměr vztahu Čechů...
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 13, 28. 3., příl. Kmen, č. 13, s. 1 a 3
Annotation: Kritický přehled posledních let.
Article
9
by Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987
Annotation: S úvodem a s kapitolami: Historický román v systému genologických kategorií (s. 11-39), Období stagnace a nového vzestupu (1918-1945), s. 40-66,...
Book
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 10, prosinec, s. 579-585
Annotation: O vývoji a současné situaci žánru v kontextu ostatní dětské literatury.
Article
12
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Roč. 31, 1982, č. 29, s. 187-194
Annotation: Studie o dvou románových trilogiích Č. J. Legenda ztraceného věku a Sága našeho rodu.
Article
13
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1981, č. 1, leden, s. 124-126
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 28, 1988, č. 24, s. 16
Annotation: Recenze; též recenze románů: Strnad Jiří, Červnové svítání; Vaňková Ludmila, Žebrák se stříbrnou holí.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 151, 28. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 3, s. 256-269
Annotation: Z české literatury doloženo romány: Frýd Norbert, Císařovna; Kožík František, Neklidné babí léto (román o Z. Braunerové), Na křídle větrného...
Article
19
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 31, 1986, č. 12, prosinec, s. 843-844
Annotation: O historickém románu a literatuře faktu.
Article
20
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 26, 1985, s. 139-162
Annotation: Studie o vývoji českého a evropského historického románu od začátku 19. století; z české tvorby zejména o díle: Jirásek Alois.
Article