By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho pojetí husitství jako raně buržoazní revoluce, které vychází z myšlenek F....
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 29
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho uvažování o feudalismu, resp. o krizi feudalismu, které rozpracoval v knihách "Husitská...
Article
3
4
Published Praha : Červený Kostelec : Archiv hlavního města Prahy; Pavel Mervart, 2018.
Annotation: Sborník se zabývá pražskou sociální politikou v období pozdního středověku a raného novověku, zaměřuje se na cechovní podnikání a je věnován...
Book
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, s. 32-34
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 137, 2018, č. 1, s. 163-167
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 69-98
Annotation: Studie se zabývá vydavatelskými strategiemi čtyř pražských deníků na přelomu 18. a 19. století. Autorka zohledňuje rozdíl nakladatelského...
Article
8
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 1, s. 394-395
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 21, příl. Orientace, s. iii
Annotation: Anotace knihy P. Kosatíka "Jiný TGM", jež se v anketě LN "Kniha roku 2018" umístila na 2. místě.
Article
10
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 60, 2018, č. 2, s. 86-90
Annotation: Recenze na autobiografii P. Olivy "Osudy mé rodiny".
Article
12
by Pazderský, Roman, 1988-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie analyzuje styl historických publikací Jaroslava Golla a dospívá ke zpochybnění jeho tradovaného metodologického pozitivismu; doprovozeno...
Book
13
by Raková, Svatava, 1947-
Published Praha : Historický ústav, 2018.
Annotation: Monografie na příkladu americké historické vědy zkoumá interakci mezi společenskou poptávkou po korektní minulosti a historiografickými odpověďmi...
Book
14
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 159-198
Annotation: Studie věnovaná srovnání Fundací J. Klatovského a Hájkovy kroniky s důrazem na humanistickou historiografii.
Article
15
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 236-278
Annotation: Studie sleduje řetězec nedorozumění a historických nepřesností, který se odvíjí od Kosmova nejasného líčení bitvy na Luckém poli.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 178-180
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 4, 1979, podzim, s. (167-173) 1-6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. 233-237
Annotation: Recenze na komentované vydání spisu B. Balbína o historii Českého království.
Article