By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 10. 2019
Annotation: Anotace; připojen komentář editora a krátká ukázka.
Article
3
Annotation: Almanach výtvarně-literárního sdružení litoměřických umělců ASSociace Kubinstadt; s uvedenou předmluvou, uvedenými studiemi a statěmi představujícími...
Book
4
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 30. 1. 2011
Annotation: Recenze na soubor povídek Š. Kopřivy "Holomráz".
Article
5
6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Nekrolog vydzvihující aforismy L. Scutenaira (†15. 8. 1987, Brusel) a jeho vztah k humoru. Rovněž upozorňuje na Scutenairův přátelský vztah...
Article
7
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 13, 2018/2019, č. 2, listopad/prosinec 2018, s. 14-15
Annotation: Medailon herce a spisovatele M. Horníčka.
Article
8
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 101-111
Annotation: Studie věnovaná humoru v románech H. M. Krize a žánru tzv. hraničních románů vůbec.
Article
9
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Studie zabývající se postavou vojáka Švejka z díla J. Haška. Král Švejka konfrontuje se surrealismem, filozofií, rovněž se věnuje poetice...
Article
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 14. 5. 2012
Annotation: Recenze knižního vydání her a seminářů Divadla Járy Cimrmana.
Article
11
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 30, 2018, č. 2, s. 153-163
Annotation: Soubor anotací.
Article
12
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 53
Annotation: První text je úryvkem projevu M. Lúčana na aktivu mladé umělecké generace při přehlídce "Pozdrav mládí" ze dne 27. X. 1986 a vymezuje se vůči...
Article
13
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 39-43
Annotation: Vzpomínka na spisovatele M. Horníčka; připojena báseň.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 256, 3. 11., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Zpráva o vzpomínkovém večeru, který je součástí akce "Den s Miroslavem Horníčkem" u příležitosti 100 let od narození herce a spisovatele...
Article
16
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 4-5
Annotation: Mírně hravá, surrealistická črta o Pavlu Řezníčkovi, jeho tvorbě (s ukázkami básní) a jeho outsiderství v literatuře.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Rozhovor s izraelským spisovatelem D. Grossmanem, jehož román "Přijde kůň do baru" se v anketě LN "Kniha roku 2018" umístil na 3.-6. místě.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 40, 16. 2., s. 20, příl. Orientace, s. ii
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a cestovatelem L. Ziburou.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 61, 13. 3., s. 18
Annotation: Článek o významu humoru v období Protektorátu Čechy a Morava.
Article
20