By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 7. 2014
Annotation: Fejeton tematizující názory M. Kundery týkající se identity spisovatele u příležitosti vydání jeho knihy "Slova, pojmy a situace".
Article
2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 2, s. 446-448
Annotation: Recenze na monografii o utváření a proměnách identity česky a německy mluvících Židů v Československu před druhou světovou válkou a po ní.
Article
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 5-21
Annotation: Studie o zpracování zkušenosti cesty do Uher roku 1850 v korespondenci a vzpomínkách B. Němcové a jejím vlivu na vývoj ženské identity spisovatelky.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 24-27
Annotation: Esej, části: Kořeny idejí; Evropa jako literární problém; "Evropa" v Evropě i mimo ni.
Article
5
by Teufel, Annette, 1966-
Published Dresden : Thelem, 2014.
Annotation: Monografie poprvé kompletně představuje život a dílo básníka Paula Adlera; autor přibližuje jeho postavu na základě dříve neznámých zdrojů...
Book
6
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 10, 2016, [Bd.] 10, s. 117-134
Annotation: Studie věnovaná motivu vlasti a identitě v dílech německojazyčných spisovatelů českého původu, konkrétně u L. Moníkové, J. Faktorovi a K....
Article
7
by Kořínková, Lucie, 1981-
Published Praha : Akropolis, 2017.
Annotation: Monografie představuje Gellnerovo dílo v neobvyklých či neznámých perspektivách a souvislostech, ve výkladu jsou využity prameny donedávna neznámě...
Book
8
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 27, 2016, č. 1, s. 138-142
Annotation: Zpráva o rozhovoru autora románu "Jiříkovy starosti o minulost" J. Faktorem na téma překladu jeho románu do češtiny, konaném 18. února 2016...
Article
9
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 58, 2016, H. 1, S. 125-126
Annotation: Recenze monografie K. Kovačkové o "jiných" postavách německé exilové literatury, jmenovitě o G. Tietzem, J. Holubovi a J. Urzidilovi.
Article
10
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 58, 2016, H. 2, S. 135-136
Annotation: Esej o identitě v literatuře na příkladech Karla IV. a J. Cimrmana.
Article
11
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 10, 2016, [Bd.] 10, s. 187-188
Annotation: Referát o konání konference na téma "Prostor, pocit, vlast" o literárních reprezentacích po roce 1945; mj. o románu L. Moníkové "Fasáda" nebo...
Article
12
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 8, 2014, [Bd.] 8, s. 33-48
Annotation: Studie věnovaná analýze textu "Terminifera" M. Stavariče z interkulturelní perspektivy; základem analýzy jsou teorie o hybridním prostoru H. K....
Article
13
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 24, 2016, Heft 1/2, s. 267-272
Annotation: Recenze na kolektivní monografii věnované životu a dílu L. A. Frankla.
Article
14
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 4, 2010, [Bd.] 4, s. 95-109
Annotation: Studie se věneuje literární postavě staré ženy v povídkách A. Stiftera "Das Haidendorf" a "Kazensilber".
Article
15
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 9, s. 13-[43]
Annotation: Studie o otázce literárního kanonu a antikanonu v kontextu debaty o identitě, tradici a současnosti. Autor se soustřeďuje na zvolené příklady...
Article
16
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 26, 2018/2019, Heft 1, s. [49]-72
Annotation: Studie věnovaná obrazu židovské identity v české a německé literatuře na příkladech textů I. Douskové, H. Frejkové a B. Honigmann.
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 49, 27. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 9, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 9, 27. 2.
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2014, č. 6, s. [63]-74
Annotation: Studie o literární tvorbě K. Michala. Autorka se soustřeďuje na problematiku kontestace, vzdoru proti ohraničením tvůrčí svobody a rozdělení...
Article
19
Annotation: Sborník příspěvků z pracovního setkání členů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy „Literatura a umění v mezikulturních...
Book
20
by Martinek, Libor, 1965-
Published Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.
Annotation: Monografie představuje literárněvědnou práci, která mapuje život Óndry Łysohorského a analyzuje jeho básnickou tvorbu; zabývá se také filologickými...
Book