By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [7/8], červenec/srpen, s. 26-27
Annotation: Polemika M. Hübla s textem "Právo na dějiny", který vydala Charta 77 jako dokument č. 11/84. Hübl upozorňuje na dvě základní možnosti výkladu...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 9-13
Annotation: Delší polemický text reagující na Dokument Charty č. 11. Autor nejprve upozorňuje, že v rámci Charty 77 se objevují i odlišné názory, než...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 14-17
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U sborníků a časopisů je podrobně uveden obsah. K 80. narozeninám...
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [198]-200
Annotation: Polemika P. Andrease s autorkou recenzi na jeho monografii "Vybírat a posuzovat" L. Malou; připojena reakce L. Malé.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 9-10
Annotation: Esej o básnické tvorbě po únorovém převratu v roce 1948, o prostupování komunistického ideologického diskurzu do poetik, o omezování kulturního...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
8
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 174-179
Annotation: Úvaha ve formě osobní vzpomínky na události kolem tzv. pražského jara, tedy kolem uvolnění režimu v roce 1968; připojena je bio-bibliografická...
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s historikem M. Pullmannem o období tzv. normalizace včetně úlohy a významu umění daného období.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15., 20. 9., s. 14
Annotation: Úryvek z knihy A. Borziče, O. Pavlovy a O. Slačálka "Proroci post-utopického radikalismu", zabývající se myšlením A. Dugina a H. Beye, s redakčním...
Article
11
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [250]-257
Annotation: Úryvek z knihy A. Borziče, O. Pavlovy a O. Slačálka "Proroci post-utopického radikalismu", zabývající se myšlením A. Dugina a H. Beye, mj. tzv....
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 578-581
Annotation: Úvaha o roli ideologie v divadle.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 12. 2012
Annotation: Recenze knihy o bratrech Mašínech.
Article
14
In: Čtverec [samizdat]. -- Roč. [1], 1980, č. 3, příl. Příloha, s. 1-16
Annotation: Delší úvaha o charakteru revoluce jako nástroje politického vývoje.
Article
15
online
Webarchiv
In: Zona [samizdat]. -- Č. 1, 1988, s. 38-41
Annotation: Stať pojednává o rozdílech mezi komunismem východního a západního typu na příkladech Sovětského svazu a Itálie.
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2. - 6. 3., s. 21
Annotation: Zpráva o nově vydaném sborníku "Čtverec" zabývajícím se mezinárodně politickými problémy. Sborník vyšel s pěknou úpravou K. Trinkewitze...
Article
17
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 6, 11.-21. 4., s. 13-14
Annotation: Zpráva o novém, třetím čísle samizdatového časopisu "Ekonomická revue", který obsahuje šest článků a jsou příkladem "paralelního ekonomického...
Article
19
Annotation: Studie přibližující úpadek autority polské vládní strany v době závislosti na SSSR, představení možností, jak se z této závislosti vymanit...
Book
20
Annotation: Studie přibližující úpadek autority polské vládní strany v době závislosti na SSSR, představení možností, jak se z této závislosti vymanit...
Book