By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kubínová, Kateřina, 1975-
Published Praha : Artefactum, 2017.
Annotation: Monografie je věnována popisu a osudům rukopisného evangeliáře Cim 2 z knihovny pražské metropolitní kapituly, napsaného a iluminovaného v 9....
Book
2
Published Prague : Artefactum, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie představuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala...
Book
3
Annotation: Doprovodná publikace s katalogem k výstavě rukopisných i tištěných modlitebních knih 15. a 16. století z fondů Národní knihovny; s uvedenou...
Book
4
5
by Brodský, Pavel, 1954-
Published Praha : Academia, 2012.
Annotation: Obrazová publikace představující iluminované rukopisy českého původu; - s úvodními kapitolami (s. 7-44, Úvod; Typologie výzdoby bohemikálních...
Book
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 255, 28. 10., s. 4
Annotation: Zpráva: Prezident NDR Wilhelm Pieck odevzdal v úterý 23. října 1951 do rukou prezidenta Kl. Gottwalda dar - vzácný iluminovaný husitský kodex,...
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 274, 21. 11., s. 1
Annotation: Zpráva o výstavě Jenského kodexu a s ním spojených památek v Národní knihovně.
Article
8
Published Praha : Národní muzeum, 1965.
Annotation: Katalog z výstavy (květen-září 1965).
Book
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 7, 1965, č. 8, srpen, s. 10-14
Annotation: O výstavě iluminovaných rukopisů knihovny Národního muzea otevřené 5. května.
Article
10
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 46, 2016, s. 85-106
Annotation: Studie se věnuje chronologickým záznamům kněze J. Gaudencia v letech 1431-1473. Záznamy se týkají nejen důležitých události, ale rovněž počasí.
Article
11
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-8-3. -- R. 2016/2017, č. 10, s. 2-7
Annotation: Stať o historii vzniku knihovny a o vzácných dokumentech z fondu (Žitavské misály, Misál pražský, Rudolfův majestát z roku 1609, pozvání na...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 144, 22. 6., s. 20
Annotation: Článek o iluminovaném rukopisu Codex gigas.
Article
13
14
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 42, 2012, s. 145-159
Annotation: Studie se věnuje stručnému zhodnocení trojce rukopisů.
Article
15
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 64, 2016, č. 6, s. 523-529
Annotation: Studie zkoumá tři svazky takzvaného Táborského kancionálu a dokládá, že jde ve skutečnosti o dva rukopisy - jeden dvoudílný a druhý jednodílný.
Article
17
In: Naše věda. -- Roč. 9, 1927/1928, č. 5/7, únor/duben 1928, s. 127-130
Annotation: Dostál E. Iluminované rukopisy svatojakubské knihovny v Brně. Studie. Zvl. otisk z Časopisu Matice Moravské, roku 50. Brno, nákladem vlastním 1926.
Article
18
by Bartlová, Milena, 1958-
Published Praha : Academia, 2015.
Annotation: Monografie mapuje místní výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím, okrajově se věnuje též knižní malbě; obsahuje Seznam citované literatury...
Book
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 65-89
Annotation: Recenzní studie k níže uvedeným knihám.
Article
20
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 25. 4. 2010
Annotation: Kulturní tipy na literární akce, mj. na seminář tvůrčího psaní pod vedením R. Denemarkové pod názvem "Ať se každej stará sám o sebe..."...
Article