By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: 13 : třináct východočeských začínajících autorů : literární sborník. -- S. [1]
Annotation: Předmluva k antologii povídek začínajících východočeských spisovatelů; s průběžnými bio-bibliografickými a biografickými poznámkami o...
Book Chapter
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 274, 26. 11., s. 12
Annotation: Článek o komiksovém časopisu Čtyřlístek u příležitosti křtu knihy "Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách", mj. zmíněny i jiné...
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 157-158
Annotation: Medailon.
Article
4
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., příl. Pátek, č. 49, s. 6-12
Pátek. -- 6. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s malířem, ilustrátorem a spisovatelem P. Sísem, mj. o životě v Československu/Česku (v Praze) a v USA (v New Yorku), kam Sís emigroval;...
Article
5
In: Žena s labutí. -- S. 1-2
Annotation: Předmluva k antologii fantastických povídek ženských autorek; s průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o nich (viz rozpis), uvedeným doslovem...
Book Chapter
6
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Zpráva o konání výstavy kreseb Z. Buriana "Vlastní cestou"; video obsahuje upoutávku výstavy.
Article
7
In: 21 : dvacet jedna východočeských autorů o mužích a pro muže. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva k antologii básní a povídek o mužích od východočeských spisovatelů; s průběžnými bio-bibliografickými a biografickými poznámkami...
Book Chapter
8
9
10
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 297, 23. 12., s. 10
Annotation: Článek o výstavě věnované dílu O. Sekory konané v Dietrichsteinském paláci (Brno, 18. 12. 2019 - 30. 6. 2020).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Referát o výstavě "Zdeněk Burian / Vlastní cestou", jež probíhá v Galerii Smečky v Praze.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 300, 30. 12., s. 9
Annotation: Karikatura J. Trnky u příležitosti 50. výročí úmrtí.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., s. 14
Annotation: Medailon K. Lhotáka a vzpomínka na autorovu setkání s touto osobností, která bude publikována v knize "Slavné osobnosti".
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 51/52, 19. 12., s. 72-73
Annotation: Přehled vybraných kulturních počinů roku 2019; z české literatury zmíněna kniha V. Bendové "Vytěženej kraj" a výstava ilustrátora P. Síse...
Article
17
18
In: Generace 89. -- S. 3-5
Annotation: Předmluva k antologii komiksů z krátkého období boomu po roce 1989; s Medailony kreslířů (s. 163-165, viz rozpis) a ediční poznámkou (s. 166).
Book Chapter
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 11, 14. 1., s. 9
Annotation: Recenze výstavy "Mravenčí a jiné práce" konané v Dietrichsteinském paláci (Brno, 18. 12. 2019 - 30. 6. 2020).
Article
20