By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s odborníkem na informační technologie, působícím v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 4, s. 382-384
Annotation: Referát o mezinárodním kongresu Informatique et Sciences Humaines (Belgie, Liege, 18.-21. 11. 1981).
Article
4
Published Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze : Národní knihovna ČR, 2006
Annotation: Slovníková příručka.
Book
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 13, 24. 6., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s ředitelem Městské knihovny v Praze. Mj. o projektech digitalizace (K. Čapek, B. Němcová, Pragensia).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article
7
Published Praha : Národní knihovna ČR, odbor knihovnictví, 1996.
Annotation: Analyticky zpracovaná česká časopisecká a knižní produkce oboru za rok 1993 (1745 záznamů); s rejstříkem jmenným a předmětovým, s přehledem...
Book
8
Published Opava : Slezská univerzita, 1996-2000.
Journal
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 3, 1968, č. 3, s. 72
Annotation: Komentovaný přehled nejzajímavějších článků časopisu The Journal od Aesthetics and Art Criticism. Mj. též zmiňovány studie D. Maddena Forma...
Article
10
Published Praha : Státní knihovna ČSR, Útvar pro odvětvový informační systém v kultuře a umění, 1985.
Annotation: S úvodní poznámkou (s. 1-4), se soupisem (knihovny, ústavy, muzea, archivy, galerie, nakladatelství Albatros).
Book