By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 144-159
Annotation: Studie se věnuje především otázce vzájemných vztahů různé povahy mezi českou literaturou a hudbou (více zmiňovaní spisovatelé jsou uvedeni...
Book Chapter
2
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 281-285
Annotation: Recenze.
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie vycházející u příležitosti životního jubilea L. Doležela shromažďuje studie čtrnácti domácích a zahraničních badatelů...
Book
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 268-272
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 156-182
Annotation: Autor studie se zamýšlí nad tím, jak dnes můžeme lépe porozumět filmové adaptaci. V úvodní části příspěvku jsou načrtnuty proměny myšlení...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 6, s. 517-521
Annotation: Recenze sborníku příspěvků 3. bloku IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s tématem Česká literatura v interdisciplinárních,...
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 9, s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 25, 5. 12., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 450-453
Annotation: Recenzní glosa ke třem svazkům níže zmíněného sborníku.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 20-26
Annotation: Esej k teorii a výzkumu intermediality, mj. k uměleckým adaptacím.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 123-133
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci. Referováno postupně o jednotlivých blocích jednání; s úvodní redakční poznámkou.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 26-58
Annotation: Studie k literárnímu popisu rehabilitující jeho roli v literárních textech z hlediska intermediální poetiky a zdůrazňující evokativní potenciál...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 62-85
Annotation: Studie s kapitolami: Úvodem: jen další neologismus v literární teorii?; K pojmům: intermedialita x intertextualita a intramedialita; Široké pole...
Article
15
by Gejgušová, Ivana, 1955-, Homolová, Kateřina, Kubeczková, Olga, 1977-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011.
Annotation: Sborník studií z oblasti českého jazyka, literatury a školní praxe, mj. s uvedenými texty.
Book
16
Annotation: Kolektivní monografie; - s medailony: Autorský tým (s. 300-309); s obr. příl. (s. 321-336); s předmluvou Intermediální poetika příběhu: úvodem...
Book
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 292-294
Annotation: Zpráva o průběhu kolokvia.
Article
18
Annotation: Soubor uvedených studií; se stručnými biogramy autorů (s. 147).
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 145-147
Annotation: Referát o sympoziu Intermedialita.
Article