By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 15. 10. 2019
Annotation: Článek o nových vydáních básnické tvorby I. Blatného u příležitosti 100. výročí narozenin básníka.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 12. 2019
Annotation: Komentář o významu vracení českého občanství M. Kunderovi na recepci jeho literární tvorby.
Article
5
In: Cizinci. -- S. 93-96
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky) a bibliografickou poznámkou o českých vydáních jeho knih (s....
Book Chapter
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 66-76
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 76).
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 97-100
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 282, 5. 12., příl. Salon, č. 1152, s. 16
Annotation: Zpráva o konání křtu monografie P. Hrušky "Daleko do ničeho" o básníkovi I. Wernischovi.
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 294, 19. 12., příl. Salon, č. 1154, s. 16
Salon. -- 30. 12. 2019
Annotation: Recenze na román J. Němce "Možnosti milostného románu".
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 294, 19. 12., příl. Salon, č. 1154, s. 16
Salon. -- 30. 12. 2019
Annotation: Sloupek věnovaný románu J. Němce "Možnosti milostného románu" a otázce vypravěčské perspektivy v něm.
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 6, 12. 12., s. 97-98
Annotation: Báseň J. Řeháka a její interpretace V. Havránka; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 98).
Article
13
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 5. 12. 2019
Annotation: Recenze. Zmíněna též recenze T. Šnellerové "Osiřelá poezie", publikovaná v internetovém časopise Bubínek Revolveru 21. 10. 2019 a v Revolver...
Article
14
by Košnarová, Veronika, 1981-
Published Praha : Torst, 2019.
Annotation: Monografie se věnuje dílu spisovatelky Věry Linhartové, pojednává o motivice jejích texů a vlivu orientálních inspirací a výtvarného umění...
Book
15
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 16. 12., Literární a výtvarná příl., s. IV
Annotation: Rozhovor s básnířkou M. Návratovou o poezii a literární tvorbě.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní R. Erbena "Trombónové chvění".
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní B. Ždichynce "Hranatej svět".
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní O. Hložka "Řez kamenem".
Article
19
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 4. 2018
Annotation: Článek interpretující Máchův Máj.
Article
20
by Sýkora, Michal, 1971-
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Monografie je věnována životu a dílu Philipa Rotha, včetně jeho zkušeností s českým prostředím a jeho zájmu o české spisovatele (mj. též...
Book