By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Doprovodná publikace k výstavě reflektující vztah výtvarné a literární tvorby; s uvedenou předmluvou představující též autory příspěvků,...
Book
2
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. [4], 1980, č. 2/3, s. 71-83
Annotation: Studie se zabývá přehledem mechanismů využívání jazyka komunistickou vládou. Součástí studie je shrnutí obsahu referátu anonymního autora...
Article
3
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 5. 2018
Annotation: Úryvek z knihy (část Co je to jazyk?); s úvodní poznámkou.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 12
Annotation: Esej o básních českých autorů píšících v cizině (autor se snaží postihnout jazykovou deprivaci, kterou v náznaku tyto texty prezentují).
Article
5
Annotation: Sborník příspěvků na téma antiutopie v literatuře; s uvedenými studiemi, Rejstříkem (s. 83-84) a anglickým resumé (s. 85).
Book
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o básnickém jazyku.
Article
7
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 4, 1990, duben, s. 11-13
Annotation: Esej o moci slova a síle poezie; proloženo verši O. Mikuláška.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 38-[49]
Annotation: Esej o umění, jazyce, aktech psaní, mluvení a mlčení.
Article
9
by Ouředník, Patrik, 1957-
Published Praha : Torst, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Knižní výbor z textů a korespondenčních rozhovorů P. Ouředníka (z let 1994-2012) věnovaných zejména problematice jazyka a jeho vztahu k literatuře.
Book
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 2
Annotation: Referát o konferenci.
Article
12
by Ouředník, Patrik, 1957-
Published Středokluky : Zdeněk Susa, 1997
Annotation: Text přednášky pronesené 30. 10. 1996 v Kruhu přátel českého jazyka.
Book
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 663-693
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi pojetím maskulinity a českým jazykem. Toto pojetí je analyzováno na základě vědeckých, publicistických a uměleckých...
Article
14
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 13, 1947, č. 10, s. 481-484
Annotation: Autor uvažuje o vztahu jazyka a myšlení.
Article
15
In: Bubela. -- s. 111-117
Annotation: Doslov ke knize příběhů, jejichž tématem je jazyk a řeč; - též s doslovem F. Čermáka; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book Chapter
16
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 8, srpen, s. 519-520
Annotation: Autor se zamýšlí nad tématem "bezpředmětné slovní komiky".
Article
17
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 8, srpen, s. 490
Annotation: Autor uvádí základní sémiotické pojmy.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 207, 3. 9., s. 4
Annotation: Poznámky k diskusi o Stalinových pracích o jazyce.
Article