By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, s. 207-212
Annotation: Článek se věnuje nejčastějším chybám v žákovských pracích, např. chybnému spojení vět, nesprávnému myšlenkovému sledu a frázovitosti.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 164-168
Annotation: Marxleninská kritika sémantické filozofie.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 186-189
Annotation: O znalostech studentů nastupujících na střední školu a osobní zkušenosti s výukou (se závěrečnou poznámkou redakce).
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 329-331
Annotation: Článek nastiňuje, jak organicky propojovat jazykovou výuku s ideově politickou výchovou.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 335-338
Annotation: Článek sleduje, nakolik je problematika slovní sémantiky zastoupena v učebnicích českého jazyka a ve vědomostech samotných žáků.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 2, únor, s. 75-77
Annotation: Zpráva o konferenci věnované metodice jazykové a slohové výuky (Praha, 11.-15. 11. 1956).
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 126-135
Annotation: Autor vykládá šest základních zásad, jimiž by se vyučování mělo řídit: ideovost a vědeckost, uvědomělost, přiměřenost, soustavnost,...
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 152-154
Annotation: Autor zasazuje do dobového kontextu Schmittovu "Gramatiku českou" (1816).
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, s. 109
Annotation: Poznámka o potřebě metodiky slohového vyučování (se závěrečným dovětkem redakce).
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 202, 19.-21. 10., s. 3
iHned.cz [online]. -- 18. 10. 2018
Annotation: Zpráva vítězce v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku Středočeského kraje - P. Krátké - autorce knížek pro děti a organizátorce...
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, s. 365-380
Annotation: Studie rozebírá ohlas a dobový kontext didaktické práce A. Janů.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, s. 400 a 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o semináři pořádaném Ústředním ústavem pro další vzdělávání učitelů (Harrachov, 16.-19. 4. 1957).
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, s. 19-26
Annotation: Referát hodnotí stávající stav slohového vyučování a vyzdvihuje potřebu jeho systematizace (původně předneseno v červnu 1957).
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 2, únor, s. 41-46
Annotation: Článek popisuje zásady "vědecky stranické" výchovy, která má žáky v oblasti jazykové výuky vést k poznání, že "lidské vědomí, myšlení...
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, s. 115-117
Annotation: Zpráva o instruktáži krajských metodiků českého jazyka (Praha, 26.-27. 11. 1957); učitelé na ní např. kritizovali některé věty z "Rukověti...
Article
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 243-249
Annotation: Článek nabízí způsoby, jak v jazykové výuce naplňovat směrnici ministerstva školství o ideově politické výchově.
Article
17
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 249-255
Annotation: Autor dochází k závěru, že "učivo mluvnické neposkytuje přímo mnoho výchovných možností", avšak "důležitý výchovný moment je v tvorbě...
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 316-318
Annotation: Zpráva o instruktáži pořádané v Ládví (18.-21. 6. 1958), mj. informuje o referátu O. Audyho zabývajícím se výchovným vyučováním v rámci...
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 358-359
Annotation: Zpráva o instruktáži pořádané Ústředním ústavem pro další vzdělávání učitelů a školských pracovníků (Ládví u Prahy, 18.-21. 6....
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 10, červen 1952, s. 289-298
Annotation: Projev na celostátní konferenci učitelů mateřského jazyka.
Article