By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [7], červenec, s. 9
Annotation: Zpráva o propuštění P. Františka Lízny z vězení, kde si odpykával 27měsíční trest za samizdat a rozšiřování tiskovin.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 16, 20. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci absolventů DAMU P. Erbese a B. Jedináka "Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků", která...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 6, 16. 4. - 10. 5., s. 15
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Každý text je krátce anotován: V. Havel "Anatomie jedné zdrženlivosti",...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci absolventů DAMU P. Erbese a B. Jedináka "Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků", která...
Article
5
Annotation: Sborník příspěvků vycházejících ze stejnojmenné konference na téma pomocných věd historických a jejich místa v systému věd o historii;...
Book
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 73-77
Annotation: Esej o kázáních A. Koniáše; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Tajemství Prokopa Velikého. -- S. 221-227
Annotation: Doslov autora; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
8
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 42, 28. 2. - 1. 3., s. 12
denikn.cz [online]. -- 26. 2. 2020
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků" autorů P. Erbese a B. Jedináka v Divadle Na zábradlí...
Article
9
Annotation: Kolektivní monografie přibližuje politickou a náboženskou situaci Koniášovy doby, působení jezuitů i samotného Koniáše na misiích v Čechách...
Book
10
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 477-501
Annotation: Studie si klade za cíl zhodnotit jazykově česká vydání bible uspořádaná během let 1488 - 1715. Tato souvislá řada není však zkoumána ani...
Article
12
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 2 (77), 1954, č. 1, červen, s. 76-102
Annotation: Tichý postuluje, že autorem Boje Michala a anjelů jeho s drakem a anjely jeho je Jan Amos Komenský. Upozorňuje, že podobné stanovisko mají i jiní...
Article
14
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [3], s. 258-259
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 1, s. 13-23 - č. 2, s. 61-67
Annotation: Studie o latinském básnickém letáku podepsaném pseudonymem Gratianus Liberius Veromundanus, který byl inspirován disputací Václava Budovce z Budova...
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 1, s. 31-39
Annotation: Autor se ve studii věnuje sbírkám legend v období českého baroka. V textu odkazuje na svůj článek "Na okraj legendických sbírek českého baroka"...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 613-618
Annotation: Recenze knihy vycházející z autorovy disertace věnované E. Campionovi.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 7 (82), 1959, č. 2, listopad, s. 324
Annotation: Autor podává několik poznámek o sporech M. Collina s členy jesuitského řádu. Odkazuje na svůj článek Dvě díla M. Matouše Collina v LF 1950,...
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 8 (83), 1960, č. 2, listopad, s. 333-336
Annotation: Zpráva o krátkém úseku věznění Jana Augusta a jeho přítele Jakuba Bílka. Denní záznamy rektora klementinské koleje potvrzují pravdivost Bílkova...
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 160-162
Annotation: Recenze.
Article