By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 64, 1. 4., s. 11
iHned.cz [online]. -- 1. 4. 2009
Annotation: Úvaha nad tvorbou M. Kundery při příležitosti jeho osmdesátých narozenin a v souvislosti s vydáním jeho knihy esejů ve Francii, zejm. ke stěžejním...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 80, 4. 4., s. D9
Annotation: Článek k osobnosti M. Kundery při příležitosti jeho osmdesátých narozenin, zejm. k jeho literární tvorbě, životu v ústraní a odmítání...
Article
3
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 86, 11. 4., s. D2
iDnes.cz [online]. -- 12. 4. 2009
Annotation: Životopisný portrét písničkáře K. Kryla při příležitosti 65. výročí jeho narození.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 64-65
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce a diplomata R. Chmela při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, mj. k jeho působení na slovenské...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 66-68
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce, teoretika postmoderny T. Žilky při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 95, 2009, č. 1, s. 127-128
Annotation: Životopisný portrét historika a slavisty Z. Šimečka při příležitosti jeho osmdesátých narozenin.
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 81, 27. 4., s. 11
iHned.cz [online]. -- 27. 4. 2009
Annotation: Životopisný portrét I. Vyskočila při příležitosti jeho osmdesátých narozenin, mj. k titulu "živoucí poklad", který byl I. Vyskočilovi udělen...
Article
8
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2009, č. 48, březen, s. 11-12
Annotation: Přetisk článku K. Čapka k šedesátým narozeninám O. Březiny (LN 13. 9. 1928).
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 85, 4. 5., s. 9
iHned.cz [online]. -- 4. 5. 2009
Annotation: Zpráva o připravovaných akcích k dvousetletému výročí narození K. H. Máchy, mj. k retrospektivní máchovské výstavě Památníku národního...
Article
10
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 10, 2009, č. 5, s. 12-13
Annotation: Glosa k debatě o "udavačské kauze" M. Kundery v různých periodicích, nově oživené při příležitosti Kunderových osmdesátých narozenin.
Article
11
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 77/78, 2008/2009, s. 461-462
Annotation: Životopisný portrét historika R. Saka při příležitosti jeho 75. narozenin.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 145, 23. 6., s. A8
Annotation: Fejeton k pětadvacetiletému výročí sepsání petice Několik vět, mj. k současné politické situaci.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 123, 26. 6., s. 11
iHned.cz [online]. -- 26. 6. 2009
Annotation: Recenze. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o L. Reinerové, mj. k výročí jednoho roku od jejího úmrtí (27. 6. 2008).
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 148, 26. 6., s. B8
Annotation: Glosa k odhalení pamětní desky na počest pražské německy píšící spisovatelky L. Reinerové (při příležitosti uplynutí jednoho roku od jejího...
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 165, 17. 7., s. B9
Annotation: Recenze níže zmíněné knihy vydané při příležitosti sedmdesátých narozenin zpěváka K. Gotta, doplněno o glosy k jiným knihám o K. Gottovi.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 165, 17. 7., s. A1
Annotation: Článek k uplynutí dvaceti let od projevu tehdejšího generálního tajemníka KSČ M. Jakeše proneseného v reakci na petici Několik vět.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 165, 17. 7., s. A3
iDnes.cz [online]. -- 17. 7. 2009
Annotation: Článek k uplynutí dvaceti let od projevu tehdejšího generálního tajemníka KSČ M. Jakeše proneseného v reakci na petici Několik vět, mj. ke...
Article
18
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2009, č. 57, s. 114-119
Annotation: Článek ke stým narozeninám C. Lévi-Strausse doprovázející níže zmíněný souhrn jeho sociologických a antropologických teorií (ve dvaceti...
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 23, 2009, č. 2, léto, s. 18-20
Annotation: Životopisný portrét humoristy M. Skály při příležitosti dvacátého výročí jeho úmrtí a pětaosmdesátého výročí jeho narození.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 23, 2009, č. 2, léto, s. 32-35
Annotation: Přetisk vzpomínkového projevu na J. Mahena proneseného při příležitosti přejmenování brněnské Krajské lidové knihovny na Krajskou knihovnu...
Article