By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 236
Annotation: Úvahy nad židovským desaterem.
Article
2
by Tydlitátová, Věra, 1959-
Published Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019.
Annotation: Monografie se z fenomenologické perspektivy zabývá kosmologií Hebrejské bible a analyzuje tanachické texty; s Rejstříkem jmenným (s. 188-194);...
Book
3
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 9, září, s. 12, 17
Annotation: Článek o výstavě "Kafka & Schulz. Mistři pohraničí"
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 11, s. 3234
Annotation: Autor referuje o nálezech rukopisů qumránské sekty z 2. a 1. století př. n. l. Podrobněji se věnuje postavě Učitele spravedlnosti, o níž texty...
Article
5
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5717, 1956/1957, s. 5-15
Annotation: Stať o židovském a křesťanském pojetí bible a vztahu věřících k ní.
Article
6
Annotation: Sborník z 9. ročníku stejnojmenné konference, s úvodem [Vážení čtenáři,...] (s. 5) a mj. s uvedenými příspěvky.
Book
7
In: Žít všemi údy. -- s. 7
Annotation: Úvodní poznámka k autorově průvodci talmudem.
Book Chapter
8
by Sidon, Karol, 1942-
Published Praha : Dokořán : Máj, 2002.
Annotation: Kniha rozhovorů, s oddíly: O paměti, O svědomí, O iluzích, O pomalosti myšlení, O smyslu života, O 11. září 2001, O rozhovoru, O nacismu, O...
Book
9
In: Thilim va-širim. -- s. 30-31
Annotation: Doslov - medailon autora.
Book Chapter
12
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 49, 1994, č. 6, s. 213-215
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2009, č. 24, 9. 6., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s ředitelem Židovského muzea v Praze.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 202, 29. 8., s. D9
Annotation: Esej k mýtu o Golemovi rabiho Löwa a významu slova golem v židovské mystice.
Article
15
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 7, 2010, č. 3, s. 42-45
Annotation: Referát o zaměření knihovny.
Article
16
by Kieval, Hillel J.
Published Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2000.
Annotation: Monografie; s úvodem: Language, Community, and Experience (s. 1-9) a s kapitolami: Czech Landscape, Habsburg Crown: The Jews of Bohemia and Moravia to...
Book
17
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 38, s. 148-168
Annotation: Esej o jazycích a jazykovém rozrůznění světa. Autor nahlíží jazykovou rozrůzněnost jako důležitý rys konstituující charaktery lidských...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 508-518
Annotation: Studie o vzniku a vývoji hermeneutického myšlení. Autor vychází z četby Platónova dialogu Ión a rozděluje přitom vývoj hermeneutiky do dvou...
Article
19
In: Osm světel. -- s. 7-12
Annotation: Předmluva k více než 70 příběhům inspirovaným Talmudem, midraši a vyprávěním sefardských i aškenázských Židů; kniha, napsaná před více...
Book Chapter
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 35, 16. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article