By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Upálení Pavla z Kravař v St. Andrews L.P. 1433. -- S. 208-211
Annotation: Doslov k historické próze uvádí informace o Pavlovi z Kravař; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 47
Annotation: Recenze na monografii A. Patschovského věnující se problematice kacířství v Čechách ve 14. a 15. století. Mj. se zaměřuje na původ husitské...
Article
3
Published Tábor : vydalo Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, 2015.
Annotation: Kolektivní monografie vydaná u příležitosti šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa se věnuje jeho životu a působení a také historii...
Book
4
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 20, 2016, s. 164-167
Annotation: Recenze sborníku.
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 6. 2016
Annotation: Článek o Jeronýmovi Pražském u příležitosti oslav 600. výročí jeho úmrtí.
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 28, 1987, Heft 1, s. 173-175
Annotation: Recenze.
Article
7
by Rokyta, Jan, 1974-, Hashemi, Michaela, 1958-
Published Blansko : ALMI, 2013.
Obsah knihy
Annotation: První část knihy přináší studii o životě a díle P. Chelčického, druhá část pak výbor z Chelčického spisů v archaizovaném novočeském...
Book
8
10
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 138, 2015, č. 3/4, s. 394-399
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Knihy kacířů se mají číst. -- s. 7-64
Annotation: Doprovodný komentář k Husově krátkému pojednání o dvojznačných (kacířských) knihách; - s Jmenným rejstříkem (s. 91-93).
Book Chapter
12
13
14
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 5, 2013, č. 1, s. 139-140
Annotation: Anotace.
Article
15
16
In: HOP : Historie - Otázky - Problémy. -- ISSN 1804-1132. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 214-216
Annotation: Referát o expozici v Husově domě v Kostnici.
Article
17
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 301-306
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 306-309
Annotation: Recenze dvou publikací týkajících se Petra Chelčického.
Article
19
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 6, 2014, č. 2, s. 312-315
Annotation: Anotace.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 1/2, s. 225-226
Annotation: Recenze.
Article