By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Tábor : vydalo Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, 2015.
Annotation: Kolektivní monografie vydaná u příležitosti šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa se věnuje jeho životu a působení a také historii...
Book
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 106-109
Annotation: Stať o literatuře zabývající se životem Jeronýma Pražského.
Article
3
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 431-432
Annotation: Recenze na vydávání souborného díla P. Chelčického J. Boubínem.
Article
4
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 9, 2017, č. 2, prosinec, s. 83-87
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 138, 2015, č. 3/4, s. 394-399
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 301-306
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 1/2, s. 225-226
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 4, 17. 4., s. 97
Annotation: Recenze.
Article
10
by Kejř, Jiří, 1921-2015
Published Praha : Karolinum, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Druhé, upravené vydání knihy o Janu Husovi.
Book
12
Annotation: Sborník příspěvků shromážděných k 600. výročí upálení Jeronýma Pražského; s uvedenými statěmi, z nichž první (z roku 1950) byla součástí...
Book
13
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2016, č. 28, 11. 7.
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 106, 9. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 19, s. 2
Annotation: Úvaha nad knihou "Jan Hus" E. Kantůrkové.
Article
15
by Karafiát, Jan, 1846-1929
Published Kroměříž : Didasko, 2020.
Annotation: Jazykově modernizované vydání Karafiátovy biograficko-esejistické knihy o J. Husovi; s uvedenou předmluvou.
Book
16
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 2, S. 103-108
Annotation: Recenze.
Article
17
by Chadima, Martin, 1970-
Published Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2016.
Annotation: Monografie pojednává o životě a díle Mistra Jeronýma Pražského v širším kontextu křesťanské teologie a dobových souvislostí; s předmluvami...
Book
18
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 59, 2017, č. 1, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
19
Published Rakovník : SOA Praha - Státní okresní archiv Rakovník ve spolupráci s Muzeem T.G.M. Rakovník a Rabasovou galerií Rakovník, 2016.
Annotation: Kolektivní monografie pojednává o osobnosti mistra Jana Husa jako jedné z nejvýraznějších postav domácích i evropských dějin a s ohledem na...
Book
20
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 2, prosinec, s. 315-320
Annotation: Recenze.
Article