By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 3/4, s. 514-515
Annotation: Recenze.
Article
2
by Uhlíř, Zdeněk, 1956-
Published Praha : Národní knihovna ČR, 2015.
Annotation: Knižní studie, s kapitolami: Úvod; Základy; České reformní hnutí; Scholastika a univerzita; Wyclif a wyclifismus; Hus a jeho konflikt; Závěr.
Book
3
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 3, 2011, č. 2, s. 339-341
Annotation: Anotace.
Article
4
In: HOP : Historie - Otázky - Problémy. -- ISSN 1804-1132. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 214-216
Annotation: Referát o expozici v Husově domě v Kostnici.
Article
5
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 306-309
Annotation: Recenze dvou publikací týkajících se Petra Chelčického.
Article
6
Annotation: Sborník úvah a studií věnovaných klíčovým pojmům a koncepcím, s nimiž pracuje mezinárodní bádání o husitství; - mj. s uvedenými studiemi.
Book
8
Published Praha : Filosofia, 2020.
Annotation: Jubilejní sborník k poctě J. Beneše sdružuje texty o evropské (nejen) středověké kultuře, teologii, filozofii, literatuře a vzdělanosti vůbec;...
Book
9
by Chadima, Martin, 1970-
Published Praha : Česká biblická společnost, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Monografie; obsahuje Seznam pramenů a literatury (s. 234-239) a Jmenný rejstřík (s. 244-247).
Book
10
Annotation: Kolektivní monografie - doprovodná publikace k expozici v Husově domě v Kostnici; obsahuje Seznam literatury (s. 245-249).
Book
11
by Chadima, Martin, 1970-
Published Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2016.
Annotation: Monografie pojednává o životě a díle Mistra Jeronýma Pražského v širším kontextu křesťanské teologie a dobových souvislostí; s předmluvami...
Book
12
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 3, 1986, s. 19-32
Annotation: Dopisy filozofům za "zlatou oponou", tj. dávno zemřelým antickým a středověkým myslitelům, o poznání platonismu a křesťanství.
Article
13
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 59, 2017, č. 1, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
14
by Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Svazek představuje první část kritické edice Komenského korespondence zahrnující období let 1628-1638; s doplňky (s. 268-279); se seznamem zobrazených...
Book
15
by Havelka, Tomáš, 1967-
Published Praha : NLN, 2019.
Annotation: Monografie pomocí kvantitativní analýzy biblických citací v česky psaných spisech a následné vizualizace dat ukazuje vývoj vztahu J. A. Komenského...
Book
16
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 33, s. [298]-300
Annotation: Recenze.
Article
17
by Skalický, Karel, 1934-
Published Svitavy : Trinitas, 2019.
Annotation: Svazek obsahuje autorovy projevy k různým náboženským, historickým i společenským příležitostem; s autorovou předmluvou (s. 13-15, datováno...
Book
19
Annotation: Interdisciplinární kolektivní monografie zkoumá dílo mistra Jana Husa, jeho proces, odsouzení a upálení, jeho druhý život a recepci jeho spisů...
Book
20
Annotation: Sborník přednášek tematizujících vztah křesťanské kultury a sekulárního světa po rozpadu východního bloku; s resumé v angličtině (s. 137-141);...
Book