By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [77]-[81] [1]-6
Annotation: Esej o právu na dějiny křesťanů v ateistické době.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [52]-55
Annotation: Esej o krizi víry, o sekularizaci jako krizi křesťanského náboženství, v níž autor spatřuje naději a příležitost, návrat k Ježíšově...
Article
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [108]-112
Annotation: Esej o rozlišování genderu v náboženském diskursu, o rovnosti všech napříč třídami, sexuálními orientacemi či pohlavím v Kristu.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [36]-[46] [1]-11
Annotation: Studie na téma poezie a divadlo jako příspěvek pro mezinárodní bienále poezie v Liège ve dnech 11. - 15. 9. 1986, kam byla autorka pozvána, ale...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor zejména o básníkově druhé sbírce "Reál", o triptychu "Národní varta", s nímž se umístil v soutěži "Básne SK/CZ", o šamanství,...
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 12. 2012
Annotation: Recenze knihy V. Bakešové "Ticho a naděje".
Article
7
In: Západo-východní zrcadla. -- S. 89-139
Annotation: Autokomentář k básnické sbírce osvětluje její zdroje, inspirace a témata zakořeněná v západních i východních naukách; s bio-bibliografickou...
Book Chapter
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [1], leden, s. 16-26
Annotation: Úvaha o pozici katolické církve v soudobé politické společnosti a prognóza, kam se bude církev vyvíjet.
Article
9
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 6, s.
Annotation: Rozhovor mj. o setkání F. Mikloška s D. Tatarkou, o Tatarkově osobnosti, víře a smrti.
Article
10
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [230]-234
Annotation: Kritický komentář diskuse o Moravě a moravanství ze Střední Evropy brněnská verse 3/1989.
Article
11
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [243]-239
Annotation: Nesouhlasná reakce na komentář Z. Urbánka z Obsahu [5]/1989 reflektující diskusi věnovanou Moravě, moravanství a autorům označeným za moravské...
Article
12
Annotation: Výklad Pavlovy epištoly Filipským; obsahuje poznámky k textu.
Book
13
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 4, prosinec, s. 172-192
Annotation: Studie o meditaci, jejích historických a náboženských souvislostech, současné vlně zájmu o ni a o jejích nejrůznějších manifestací od jógy...
Article
15
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 22, září, s. 11-16
Annotation: Dvě ukázky z připravované stejnojmenné knihy Mirka Vodrážky, text upraven pro potřeby redakce, autor polemizuje s různými koncepty výkladů...
Article
16
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 2, 1987, s. [5]-[17]
Annotation: Reportáž z pouti do Čenstochové a návštěvy Gdaňsku v srpnu 1987.
Article
17
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 43-46
Annotation: Úvaha o významu karteziánského dualismu pro světový rozvoj vědy a náboženství; datováno: Praha 1987.
Article
18
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 6, 1989, s. [11]-[12] ([1]-2)
Annotation: Fejeton o absenci redakčního fotografa a křesťanství.
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 16
Annotation: Zpráva informující o vyhlášení jednorázové ceny V. Solovjeva u příležitosti milénia přijetí křesťanství na Rusi. Účastníci soutěže...
Article
20
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, červenec, č. 6, s. 62
Annotation: Anotace nového samizdatového periodika s křesťanskou tematikou.
Article