By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 5.-11. 3., s. [1]
Annotation: Zpráva o vítězi 21. ročníku literární ankety Dobrá kniha KT, knize rozhovorů s L. Heryánem "U Božího Mlýna".
Article
2
by Halík, Tomáš, 1948-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Autobiograficko-esejistická kniha sleduje příběh autorova života, duchovního zrání a občanského, pedagogického a církevního působení a nechává...
Book
3
by Buben, Milan, 1946-
Published Praha : Libri, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje historii církevního řádu Johanitů a českému velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách českých zemí;...
Book
4
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 9, s. 51-52
Annotation: Recenze na autobiografii T. Halíka "To že byl život?".
Article
5
In: Světlo v jizbě. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.
Book Chapter
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 431-432
Annotation: Recenze na vydávání souborného díla P. Chelčického J. Boubínem.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 46, 13.-19. 11., příl. Perspektivy, č. 46, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 48, 27. 11. - 3. 12., příl. Perspektivy, č. 48, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 18.-31. 12., s. 13
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Kosatíkem o jeho nové knize "Jiný TGM" a o T. G. Masarykovi; připojena biografická poznámka.
Article
11
12
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 20, 2016, s. 164-167
Annotation: Recenze sborníku.
Article
13
by Novotný, Vojtěch, 1971- kpwa1409
Published Praha : Karolinum, 2012.
Annotation: Monografie; - s částmi: Adolf Kajpr SJ (1902-1959); Katolík: list pro kulturu a život z víry (1945-1948); Křesťanství a společnost; Přílohy;...
Book
14
by Buben, Milan, 1946-
Published Praha : Libri, 2016.
Annotation: První svazek čtvrtého dílu encyklopedie (z plánovaných pěti) popisuje vznik a dějiny jednotlivých řeholních institucí ve světě i v českých...
Book
15
16
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 3, s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Paradox křesťanství. -- S. 139-149
Annotation: Doslov; s komentářem knihy (přední záložka); s Ediční poznámkou (s. 151); s poznámkami (s. 152-157).
Book Chapter
18
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 11. 12. 2011
Annotation: Recenze souboru fejetonů "Úvahy na prahu tisíciletí" T. Halíka.
Article
19
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1986, č. 1/2, s. 20-37
Annotation: Úvaha tematizující otázku vztahu příslušníků křesťanských, zejm. katolické, církví k nekřesťanům po II. vatikánském koncilu; autor...
Article
20
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 2.-8. 1., příl. Perspektivy, č. 1, s. 9
Annotation: Recenze autobiografie "Stopařem na této zemi" L. Heryána.
Article