By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 48-60
Annotation: Recenze.
Article
2
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 207, 6. 9., příl. Salon, č. 1088, s. 14
Annotation: Recenze na čtvrtý svazek sebraných spisů J. Demla "Zrození Šlépějí" J. Demla.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 207, 6. 9., příl. Salon, č. 1088, s. 14
Annotation: Recenze na sborník konference a setkání čtenářů v Tasově 2016 a v Praze 2017 "Jakub Deml a literární tradice".
Article
5
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 26-3
Annotation: Dosud nepublikovaná studie z roku 1982 věnovaná dílu katolického básníka Josefa Kostohryze; studie publikována jako pietní připomínka v souvislosti...
Article
6
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 43-49
Annotation: Poznámka ke koncepci a rozvržení samizdatové edice díla předního katolického básníka.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 1, s. 50-56
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 230, 4. 10., příl. Salon, č. 1092, s. 16
Annotation: Recenze na knihu autobiografických vzpomínek T. Halíka "To že byl život?".
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 30-35
Annotation: Recenze.
Article
12
by Ryantová, Marie, 1964-, Jonová, Jitka, 1981-
Published Praha : Arcibiskupství pražské, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje život a veřejné působení pražského biskupa Antonína Podlahy: první část se věnuje přímo jemu, druhá jej vřazuje...
Book
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 5. 2012
Annotation: Recenze knihy "Stařec a med. Jaroslavu Medovi k osmdesátinám".
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [8], říjen, s. [58]-[64]
Annotation: Recenze nedávno vydaných publikací.
Article
15
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 13, 11.-30. 9., s. 3-4
Annotation: Podrobnější zpráva o policejním zátahu proti samizdatové katolické literatuře a jejím vydavatelům, který proběhl dne 10. září v Praze,...
Article
17
by Smejkal, Libor
Published Velké Meziříčí : Libor Smejkal, 2018.
Annotation: Dokumentárně-popularizační film o životě a díle Jakuba Demla, mj. s kapitolami "Mé svědectví o Otokaru Březinovi" a "Úmrtí a dílo Jakuba...
Slide
18
19
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 16, 2012, s. 74-76
Annotation: Článek o výstavách muzea ve Velkém Meziříčí, mj. výstava "Tanec života v knihách Jakuba Demla", která se konala u příležitosti 50. výročí...
Article
20
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 5, 2005, č. 1, s. 11-34
Annotation: Studie o vězeňské poezii J. Zahradníčka.
Article