By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 3, s. 739-742
Annotation: Recenze.
Article
2
by Štěříková, Edita, 1937-
Published Praha : Kalich, 2018.
Annotation: Monografie připomíná osobnost a dílo Jana Jeníka (něm. Johann Jänicke), českého kazatele luterského exulantského sboru v Berlíně; s biogramy...
Book
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 73-77
Annotation: Esej o kázáních A. Koniáše; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 412-426
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Niemojewskiego - polského reformátora z 2. poloviny 16. století. Autor se soustřeďuje na polemiku "Odpowiedź na książki......
Article
6
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 1
Annotation: Zpráva o akcích připomínajících 600. výročí úmrtí J. Husa.
Article
7
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 13, 25. 4., s. 3
Annotation: Medailon k výročí úmrtí kazatele a teologa M. Lupáče Oujezdského.
Article
8
In: Světlo v jizbě. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.
Book Chapter
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 22
Annotation: Článek o Betlémské kapli a J. Husovi, který zde kázal.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 28, 29. 6., s. 25
Annotation: Článek o J. Husovi, o němž v rozhlasovém pořadu I. Denčevové "Jak to bylo doopravdy" promluvila historička E. Doležalová. Pořad vysílal ČRo...
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 6. 2016
Annotation: Článek o Jeronýmovi Pražském u příležitosti oslav 600. výročí jeho úmrtí.
Article
12
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 8, 25. 10., příl., s. 79-86
Annotation: Stať o tolerančním kazateli Joeli Jesseniovi.
Article
13
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [21], 1954, č. 3, 31. 3., s. 95-96
Annotation: Stať označuje jako učitele prvních Bratří Martina Lupáče, nikoli Petra Chelčického a Jana z Rokycan.
Article
14
In: Věstník České akademie věd a umění. -- ISSN 1802-5765. -- Roč. 58, 1949, č. [1], s. 5-13
Annotation: Stať o J. Štěknovi.
Article
15
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 4, 25. 4., s. 38-42
Annotation: Stať o Jakoubkovi ze Stříbra a jeho pohledu na eschatologii.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 7, 25. 9., s. 216-218
Annotation: Nekrolog Jindřicha Schillera, kazatele a spisovatele, který zemřel 9. července 1955 v Mladé Boleslavi.
Article
17
In: Věstník Královské české společnosti nauk. -- ISSN 1210-5899. -- Roč. 1, 1947, č. 4, s. 1-28
Annotation: Studie dokládá Kollárovu zálibu v pozorování přírody a v přírodních vědách. Pozoruje její projevy v Kollárově básnickém i prozaickém...
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 50, 5. 7., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o chystané oslavě J. Husa.
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 50, 5. 7., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o chystané oslavě J. Husa.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 50, 5. 7., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o chystané oslavě J. Husa.
Article