By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Host, 2018.
Annotation: Monografie systematizuje a domýšlí metodologické aspekty zkoumání diskurzivity literatury 19. století v česko-slovenském kontextu; s resumé v...
Book
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 27, 1958, č. 2, 9. 6., s. 259-272
Annotation: Studie v úvodu zasazuje pojem klasicismu v české literatuře do koncepce dějin literatury navrženého tzv. Vlčkovou školou a analyzuje použití...
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 28, 1959, č. 4, 26. 11., s. 533-554
Annotation: Studie si pokládá otázky, existovalo-li baroko ve slovanských zemích, jaké jsou zvláštnosti baroka ve slovanských zemích a zda lze tento termín...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 10-16
Annotation: Studie načrtává - zejména na příkladech z polské literatury - proměny ve vztahu mezi veršem a prózou v průběhu dějin, především v časech...
Article
5
by Hanzal, Josef, 1934-2002
Published Praha : Academia, 1987.
Annotation: Monografie s kapitolami O potřebě kulturně historické syntézy, Hmota a duch (Vztah sociálně ekonomické základny a kultury), Svár rozumu a citu...
Book
6
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 38, s. 130-138
Annotation: Studie o Černého pojetí francouzského klasicismu, mj. též o pozici a definici baroka ve francouzské literatuře.
Article
8
by Tříška, Josef, 1922-2005
Published Praha : Trizonia, 1996.
Annotation: Čítanka latinských textů (s. 85-230); s předmluvou (s. 7) a s úvodní literárněhistorickou a teoretickou Studií z dějin latinsko-české literatury...
Book
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 158-160
Annotation: Referát o kolokviu věnovaném tématu Klasicismus. To se konalo 28. 1. 2016 v Bratislavě. Debaty o rysech klasicismu a jeho definici se zúčastnil...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 45-63
Annotation: Stať rozebírá programovou báseň J. Palkoviče Vidění Dobromyslovo a porovnává ji s dostupnými literárněhistorickými reflexemi. Autorka se...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 4, 1957, č. 1, s. 3-34
Annotation: Studie. V úvodu se pokouší vymezit pojem "klasicistická poezie" - její charakteristické znaky, období, jakého se týká. V této první části...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 4, s. 513-514
Annotation: Glosa ke studii K. Krejčího "Klasicistické tendence v literatuře českého obrození" (in: Slavia 27, 1958, č. 2, s. 258-272); autor glosy vyzdvihuje...
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 80, 2011, č. 2/3, s. 336-342
Annotation: Stať o příležitostné poezii B. Tablica ukazuje možnosti dalšího výzkumu tohoto žánru.
Article
14
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 58, 2013, č. 1/2, s. 20-25
Annotation: Studie, věnující se podrobněji i životu obou autorů a ideovému pozadí jejich tvorby.
Article
15
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 1, s. 9-35
Annotation: Studie zkoumá dosavadní užívání pojmu klasicismus v české literární historii a nabízí jeho nový model.
Article
16
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 85-93
Annotation: Studie se věnuje básnické tvorbě B. Tablice v kontextu poetického vývoje slovenského národního obrození a jako projevu měšťanské kultury.
Article
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 384-392
Annotation: Studie o studii "Juraj Rohoň" R. Brtáně, ve které literární vědec rozebírá Rohoňovu tvorbu a její místo v kontextu slovenského národního...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 230-239
Annotation: Recenze níže zmíněných publikací zaměřených na české a slovenské literární baroko.
Article
20
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 2, 1948/1949, č. 1, s. 7-12; č. 2, s. 94-102
Annotation: V první části studie je problematika pojmů preromantismus a klasicismus řešena z hlediska obecného a srovnávacího, v druhé části problém řeší...
Article