By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Sadílek, Josef, 1924-2006
Published Praha : Petrklíč, 1997.
Annotation: Analýza hlavních dějových motivů starých pověstí tvořících součást Kroniky české, s kapitolami: Slovo úvodní, Proč byly Čechy v době...
Book
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 12-13
Annotation: Analytická studie.
Article
4
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 73-82
Annotation: Studie; mj. o Gumpoldově legendě o sv. Václavovi.
Article
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 111-117
Annotation: Studie sledující proměnu antického žánru panegyriku v uvedeném Komenského spisku; s paralelami z díla Erasma Rotterdamského.
Article
6
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 119-133
Annotation: Studie, s kapitolkami: Elogia als literarische Gattung; Bohuslaus Balbinus SJ als Theoretiker und Schöpfer literarischer Elogia; Historische Bedeutung...
Article
7
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 43, č. 1/2, 2003. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2004, s. 21-78
Annotation: Soubor příspěvků obohacujících faktografickou základnu pro životopis J. M. Marci; s úvodní poznámkou obou autorů (s. 23) a s uvedenými statěmi.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 13, 29. 3., s. 29
Annotation: O průběhu aukce, ve které Národní knihovna získala zlomek Dalimilovy kroniky.
Article
9
In: Theologická revue. -- ISSN 1211-7617. -- Roč. 75, 2005, č. 3/4, s. 420-429
Annotation: Studie; latinský spis M. L. otištěn na s. 429-435.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 7/8, s. 262-263
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 127, 2004, č. 3/4, s. 237-281
Annotation: Studie s kapitolami Pojetí zrůdnosti ve starověku a ve středověku, Vokabulář a jeho hlavní prameny, Počet monster uvedených v textu Vokabuláře,...
Article
12
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 1, s. 34-37
Annotation: Rozbor středověkého rukopisu.
Article
13
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 32-36
Annotation: O nejstarších českých literárních památkách a o rukopisech, které vlastní olomoucká knihovna (české až z poloviny 15. století).
Article
14
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 2, 2005, č. 2, s. 37-39
Annotation: Rozbor.
Article
15
Published Praha : KLP - Koniasch Latin Press : Jednota klasických filologů : Kabinet pro klasická studia při Filozofickém ústavu AV ČR, 2005
Annotation: Bibliografický soupis (1299 záznamů); se seznamem excerpovaných časopisů (s. 133-134).
Book
16
by Bohatcová, Mirjam, 1919-2007
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Studie o vydavatelské působnosti melantrišské a veleslavínské tiskárny, doplněná soupisem jejich veškeré dosud známé produkce (s autorčiným...
Book
17
18
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 12, prosinec, s. 8-9
Annotation: Článek o bibli, která je jedním ze vzácných exponátů, zapůjčených na výstavu Prague, The Crown of Bohemia, 1347-1437 (Metropolitní muzeum...
Article
19
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 37, 2005, č. 2, s. 2-7
Annotation: Studie.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article