By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 46, 14. 11., s. 61
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Každá věc má něco společného se štěstím".
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Zpráva o konání výstavy kreseb Z. Buriana "Vlastní cestou"; video obsahuje upoutávku výstavy.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 273, 25. 11., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 22. 11. 2019
Annotation: Článek o novém vydání knihy "Labyrint světa a ráj srdce" J. A. Komenského.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 51/52, 19. 12., s. 72-73
Annotation: Přehled vybraných kulturních počinů roku 2019; z české literatury zmíněna kniha V. Bendové "Vytěženej kraj" a výstava ilustrátora P. Síse...
Article
5
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 8, 10. 1., příl. Pátek, č. 2, s. 22-27
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí a ilustrátorkou K. Bažantovou Boudriot, jež žije v Paříži; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 27).
Article
7
8
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 51
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 4, duben, s. 248-250
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
10
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Dvojrecenze na výtvarné adaptace díla J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 13-18
Annotation: Portrét výtvarníka J. Šebka u příležitosti dvacátého výročí jeho úmrtí; zdůrazněna jeho inspirace v díle K. Němce a připojeno několik...
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. 60
Annotation: Zpráva o Mezinárodním festivalu dětských knih, na nějž byli pozváni také ilustrátoři J. Šrámek a V. Vlková za ilustrace knihy pro děti M....
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 25, 30. 1., s. 20
Novinky.cz [online]. -- 1. 2. 2020
Annotation: Recenze na knihu pohádek J. Tokárové "Příběhy ze staré zahrady".
Article
14
15
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 1/2, s. 45-55
Annotation: Studie o spojitosti A. Dürera s českou ilustrací.
Article
16
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 45-47
Annotation: Článek o zpracování knižních ilustrací doby předbělohorské.
Article
17
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 90-100
Annotation: Komentář k fotogalerii ilustrací knih publikovaných za Protektorátu Čechy a Morava.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 126-135
Annotation: Anketa, v níž se vybraní čeští ilustrátoři a malíři vyjadřují k ilustracím bibliofilií J. Opolského a k jeho literárním dílům.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 17.-23. 2., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
20