By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bibliofil. -- Roč. 12, 1935, č. 2/3, únor/březen, s. 29-32
Annotation: O významu, cílech a přínosu bibliofilství v současné společnosti.
Article
2
In: Bibliofil. -- Roč. 6, 1928/1929, sv. 1, č. 1, červen 1928, s. 3-11
Annotation: O různých moravských institucích nakladatelských, spolcích a edicích a časopisech, které přispěly k vývoji bibliofilství na Moravě.
Article
3
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 268 (1119), 14. 11., s. [2]
Annotation: Zpráva informuje o výstavě knih.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 51-[52]
Annotation: Nekrology.
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 95
Annotation: Zpráva o metodice výzkumu knižních proveniencí Knihovny Národního muzea v Praze.
Article
6
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie příspěvků z oblasti knižní kultury vycházející k životnímu jubileu V. Procházkové; s Úvodem (s. 11-14), Seznamem pramenů...
Book
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze na "Slovník bibliofilů".
Article
8
by Carriere, Jean-Claude, Eco, Umberto, 1932-
Published Praha : Argo, 2010.
Annotation: Kniha rozhovorů o knize, knižní kultuře a budoucnosti knih v 15 tematických celcích.
Book
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 1, s. 3-4
Annotation: Článek u příležitosti výročí 100 let činnosti Spolku sběratelů a přátel exlibris.
Article