By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 4. 1., s. 18
Annotation: O Divadelních novinách a jejich knižní edici.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 8. 1., s. 18
Annotation: Analýza situace na knižním trhu.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 9. 1., s. 19
Annotation: Přehled nejžádanějších knih posledních dní ve vybraných knihkupectvích; s poznámkou J. Chuchmy; pravidelná čtvrteční rubrika (dále neexcerpováno).
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 11. 1., s. 18
Annotation: O chybách v knihách, způsobených nedbalou redakční a nakladatelskou prací.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 20. 1., s. 6
Annotation: Komentář k soudnímu stíhání spolumajitele nakladatelství Votobia.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 21. 1., s. 19
Annotation: Glosa k předpokládané frekvenci vydávání dalších svazků edice Česká knižnice, vyhlášené při vydání 1. svazku.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 13.-19. 1., s. 2
Annotation: O podobně zaměřených edicích biografií.
Article
8
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 17, 21. 1., s. 13
Annotation: Poznámka k nové edici.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 18, 22. 1., s. 13
Annotation: O projektu Česká knižnice.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 16. 1., s. 40-41
Annotation: Článek o důvodech trestního stíhání T. Koudely, spolumajitele firmy Votobia.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 20, 24. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o soudním procesu s majiteli nakladatelství Votobia, obžalovanými z šíření toxikomanie za vydání knihy Vaříme s konopím; připojeny...
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 21, 25. 1., s. 4
Annotation: O procesu s majiteli nakladatelství Votobia, obžalovanými z šíření toxikomanie, a o akcích na jejich podporu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Polemika s článkem L. Kasala (Tvar 1996, č. 21) mj. o situaci v nakladatelství Mladá fronta; otištěno společně se stručnou odpovědí L. Kasala...
Article
14
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 18, 22. 1., s. 13
Annotation: Referát o zahájení vydávání edice klasických děl Česká knižnice v nakladatelství Český spisovatel.
Article
15
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 3-4
Annotation: Článek o J. F. a jeho edici Dobré dílo.
Article
16
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 26, 31. 1., příl. Slovo na víkend, s. 1
Annotation: Článek o procesu s nakladatelstvím Votobia, stíhaným za šíření toxikomanie vydáním knihy Vaříme s konopím.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Glosa k dopisu J. Demla výtvarnému odboru Umělecké besedy v Praze z 25. 3. 1928, v němž stanovil podmínky vydání své knihy Dílo Felixe Jeneweina.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 26, 31. 1., s. 19
Annotation: Glosa k zhotovení tisku knihy z různých druhů papíru.
Article
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 25, 30. 1., příl. Maxi magazín pro ženy, 5, č. 5, s. 14
Annotation: Vzpomínky H. W. na svou práci v nakladatelství Sixty-eight publishers.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 39, 15. 2., příl. Péčko, č. 7, s. 5
Annotation: Rozhovor s ředitelem Knižního klubu.
Article