By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Článek o dlouhodobé rekonstrukci budovy Klementina, která je příčinou toho, že mnoho knih si v Národní knihovně není možné půjčit.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 180, 6. 8., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národní knihovny M. Kocandou, mj. o potřebě postavit novou budovu knihovny.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 2, 18. 2., s. 68-69
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o vyhlášení soutěže "Nejhnusnější knihovna roku", na základě jejíchž výsledků by (případně) měla být...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. [202]
Annotation: Autor se ve svém úvodníku zamýšlí nad tím, jak a zda se (v dohledné době) podaří vyřešit problém s nedostatkem místa v budově Klementina...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 167, 22. 7., s. 9
Annotation: Fotografie nové budovy knihovny doplněna krátkým popisem.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 215, 16. 9., s. 9
Annotation: Článek o budově Národní technické knihovny.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 2-4
Annotation: Článek o Parlamentní knihovně, jejích fondech a plánech do budoucna.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 259-261; č. 9, 17. 9., s. 311-314
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě L. Foberovou, mj. o přípravě stavby nové budovy.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 276-277
Annotation: Článek o nové pobočce Městské knihovny Antonína Marka v Turnově v budově vlakového nádraží.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 12, s. 431-433; roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 9-12
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové E. Svobodovou.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 178, 3. 8., s. 10
Annotation: Článek o rekonstrukci hlavní budovy Městské knihovny v Praze a o otevření nových poboček na Letné a v Malešicích.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 53, 3. 3., s. 11
Annotation: Článek o uvedení do provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze s názvem Jezerka.
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 3, s. 26-29
Annotation: Článek shrnuje historii sídel Knihovny J. A. Komenského, pojednává o jejích částech a slavnostním znovuotevření z 26. 8. 2016 v Jeruzalémské...
Article
15
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 5], 1985, [č. 1], červen, s. 12-17
Annotation: Krátká povídka s detektivní zápletkou. Místní knihovna vyhořela a knihovník se pokouší zjistit, kdo v tom má prsty. Pátrání skončí v hospodě,...
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 2, s. 35-38
Annotation: Článek o architektonickém návrhu nové budovy Moravské zemské knihovny a následném řešení (vybavení, dispozice).
Article
17
Annotation: Kolektivní monografie představuje historii Vědecké knihovny v Olomouci od jejího založení až po výhledy do budoucna; věnuje se též významným...
Book
18
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 18-19
Annotation: Článek o stavbě nové knihovny v Bílovicích nad Svitavou. Ta byla slavnostně otevřena 3. 9. 2016.
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 35-36
Annotation: Článek popisuje fond knihovny brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR.
Article
20
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, 2008, č. 1
Annotation: Článek o historii knihovny Jabok a o jejích současných možnostech.
Article