By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 43, 22. 10., s. 6-7
Annotation: Článek o Humanistické knihovně v Sélestatu.
Article
2
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 6-19
Annotation: Studie o historii Zemské a univerzitní knihovny v Praze za druhé světové války. Autor zdůrazňuje zásluhy německého vedení jako navýšení...
Article
3
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 20-32
Annotation: Studie o fondu B. Duška nacházejícím se v Knihovně Národního muzea.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Článek o dlouhodobé rekonstrukci budovy Klementina, která je příčinou toho, že mnoho knih si v Národní knihovně není možné půjčit.
Article
6
7
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 13-15
Annotation: Zpráva o koupi čtyř vydání českých biblí Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
Article
9
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 3, 20. 9., s. 42-44
Annotation: Článek se věnuje vydavatelské činnosti knihoven v Královehradeckém kraji.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 8. 6. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vyjadřuje k současnému stavu a provozu Národní knihovny, který je výrazně omezován kapacitními i jinými...
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 29
Annotation: Článek o průběhu semináře s názvem "Knihovny a komiksy stoXjinak", který se konal v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.
Article
12
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 3, 20. 9., s. 53-54
Annotation: Článek se věnuje Melantrichově bibli a dílu "Physica Curiosa, Sive Mirabilia Naturae et Artis Libris", které se nacházejí v Biskupské knihovně...
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 268, 19. 11., s. 3, příl Naše pravda, č. 44, s. I
Annotation: Rozhovor o Knihovně Bohumíra Šmerala.
Article
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 10. 2008
Annotation: Zpráva o otevření nové budovy knihovny v Hradci Králové.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 215, 16. 9., s. 9
Annotation: Článek o budově Národní technické knihovny.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 213, 13. 9., s. 13
Annotation: Zpráva o začátku stavby nové budovy repozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 131, prosinec, s. 6
Annotation: Článek o Městské knihovně Třeboň a titulech od bratří Čapků, které jsou v knihovně k vypůjčení.
Article
18
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 2-4
Annotation: Článek o Parlamentní knihovně, jejích fondech a plánech do budoucna.
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 35-37
Annotation: Článek o Asociaci muzeí a galerií (AMG), zmíněn mj. i Věstník AMG, který informuje od roku 1992 o dění v oboru.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 42-43
Annotation: Článek o osobní knihovně O. Březiny, která je aktuálně uložena ve fondech Moravské zemské knihovny.
Article