By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Článek o dlouhodobé rekonstrukci budovy Klementina, která je příčinou toho, že mnoho knih si v Národní knihovně není možné půjčit.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 3
Annotation: Článek o projektu "Kniha do vlaku".
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 308-309
Annotation: Článek o biblioterapeutických službách v Knihovně Kroměřížska.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 310
Annotation: Článek o biblioterapeutických službách Regionální knihovny Karviná.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 330-331
Annotation: Článek o fenoménu BookTube ve vztahu ke knihovnám.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 241, 17. 10., s. 2
Annotation: Článek o programu "Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa" v příštím roce.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 8. 6. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vyjadřuje k současnému stavu a provozu Národní knihovny, který je výrazně omezován kapacitními i jinými...
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 1, s. 9-10
Annotation: Článek přibližuje aktivity čtenářských klubů, které přitahují děti ke čtení.
Article
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 7-11
Annotation: Článek o činnostech krajských knihoven. Autorka nastiňuje tři možnosti budoucího vývoje těchto knihoven a představuje projekt výstavby nové...
Article
10
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 1
Annotation: Zpráva o projektu "Kniha do vlaku", který podporuje čtenářství.
Article
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 8, 20. 2., s. 19
Annotation: Zpráva o zavedení služby bibliobox v Městské knihovně ve Rtyni v Podkrkonoší.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 396-398; č. 12, 17. 12., s. 432-435
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny T. Kubíčkem.
Article
13
by Kubíček, Jaromír, 1938-
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2014.
Annotation: Bibliografie pramenů k dějinám a fungování veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku od jejich počátků v 18. století po rok 1950; doplněno...
Book
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 224-225
Annotation: Článek o Místní knihovně Skomelno.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 231-232
Annotation: Článek o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Article
16
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 170, 25. 7., s. 3
Haló noviny [online]. -- 25. 7. 2019
Annotation: Článek se v první části věnuje legislativním krokům uskutečňovaných od roku 1901, které ovlivňovaly počty veřejných knihoven na našem...
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 2-5
Annotation: Článek o současnosti a budoucnosti akademických knihoven. Autor se zamýšlí nad změnami podmínek, požadavků a potřeb na činnost a služby akademických...
Article
18
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 38-39
Annotation: Článek o službách Knihovny pro nevidomé KTN.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 277
Annotation: Zpráva o projektu "Kniha do vlaku", k němuž se od května 2018 připojilo též město Rokycany.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 12, s. 431-433; roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 9-12
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové E. Svobodovou.
Article