By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na M. Macháčka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 240-241
Annotation: Úvod k eseji o F. G. Lorcovi a jeho literární, ale zejména dramatické tvorbě.
Article
3
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 70
Annotation: Glosa k textu K. Čapka "Proč nejsem komunistou".
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 203, 1. 9., příl. Víkend, č. 35, s. 4-7
Annotation: Článek o ideologických úpravách ve školních učebnicích, mj. zmíněn E. Štorch a K. H. Mácha.
Article
5
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [344]-[346]
Annotation: Komentář k zásahu státní policie proti demonstracím v Československu na konci roku 1988, datováno 5. 2. 1989.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 24
Annotation: Glosa k současné protikomunistické náladě ve společnosti citující slova I. M. Jirouse, která doprovázejí výstavu Paměti národa na Hlavním...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [18]-[21] [1]-4
Annotation: Úvahy o politickém vývoji ve státech komunistického bloku a o fámách, které předpovídají konec normalizace a datum návratu demokracie.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 9-10
Annotation: Esej o básnické tvorbě po únorovém převratu v roce 1948, o prostupování komunistického ideologického diskurzu do poetik, o omezování kulturního...
Article
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 174-179
Annotation: Úvaha ve formě osobní vzpomínky na události kolem tzv. pražského jara, tedy kolem uvolnění režimu v roce 1968; připojena je bio-bibliografická...
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 210-221
Annotation: Článek opírající se o knihu "Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent" (jejíž je N. Straková rovněž spoluautorkou) o životních osudech I....
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 10. 2018
Annotation: Článek tematizující život a působení Z. Nejedlého ve srovnání s činností V. Klause.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 19. 10. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vymezuje vůči recenzi M. Metelce na knihu "Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných"...
Article
13
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 268, 19. 11., příl. Ona Dnes, č. 47, s. 36-[37]
Annotation: Medailon M. Majerové; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 36).
Article
15
by Mikš, František, 1966-
Published Brno : Barrister & Principal, [2015].
Annotation: Monografie zkoumá vztah komunistické ideologie a moderního evropského umění na příkladech tří představitelů ruského, německého a francouzského...
Book
16
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 4, 28. 11., s. [30]-34
Annotation: Rozhovor s novinářem a spisovatelem M. M. Šimečkou o normalizaci a slovenském disentu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34).
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 8, 30. 5.- 20. 6., s. 5-6
Annotation: Zpráva informující o zásazích proti signatářům a sympatizantům Charty 77 v souvislosti s návštěvou L. Brežněva v Československu. Bylo provedeno...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9.-11. 10., s. [1]
Annotation: Společné komuniké polského KOR a Charty 77, které vzniklo v září 1978 při společném setkání na česko-polských hranicích. Účastníci debatovali...
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. 19-39; č. [3], březen, s. 88-103
Annotation: Překlad některých kapitol z knihy "Tschechen und Deutsche 1918-1938" věnované meziválečným česko-německým vztahům.
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [10], prosinec, s. [1]-6
Annotation: Doplňky ke článku věnovanému Z. Kalandrovi v časopise "Orientace" (1969) - biografické informace.
Article