By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
3
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 186-187
Annotation: Referát z konference na téma "Václav Hájek z Libočan na Tetíně"; připojen program konference.
Article
4
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 187-188
Annotation: Referát z konference věnované historickým a vzácným knižním fondům; připojen program konference.
Article
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 188
Annotation: Referát z konference u příležitosti zahájení výstavy "in monte Oliveti - Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století" v Regionálním...
Article
6
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 3
Annotation: Zpráva o konferenci "Proč nám chybí Josef Čapek" (7.-8. 8. 2015).
Article
7
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 9. 9. 2016
Annotation: Zpráva představuje program konference o J. Demlovi (16.-17. 2016).
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 241, 17. 10., s. 2
Annotation: Článek o programu "Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa" v příštím roce.
Article
9
In: Středočeský sborník historický. -- ISSN 0585-4172. -- Sv. 42, 2016, s. 280-282
Annotation: Zpráva o konferenci "Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem", která se konala dne 15. 11. 2016 ve Státním okresním archivu v Rakovníku.
Article
11
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 99-100
Annotation: Referát z konference "Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku", přiložen program konference.
Article
12
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 104-105
Annotation: Referát z konference "Bibliotheca Antiqua 2017", přiložen program konference.
Article
13
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 4
Annotation: Článek o semináři "Čtenářství, jeho význam a podpora. Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu", který se uskutečnil 19. 11. 2007 v Goethe-institutu...
Article
14
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 207, 6. 9., příl. Salon, č. 1088, s. 14
Annotation: Recenze na sborník konference a setkání čtenářů v Tasově 2016 a v Praze 2017 "Jakub Deml a literární tradice".
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [68]-[75] [1]-8
Annotation: Úvaha o kultuře a zodpvědnosti, reagující na referát teatrologa M. Lukešeo budapešťském mezinárodním Kulturním fóru.
Article
17
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 12. 6. 2016
Annotation: Zpráva mj. o konferenci věnované J. Lopatkovi.
Article
18
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 29
Annotation: Glosa k večeru uspořádanému v Památníku národního písemnictví, věnovanému P. Bezručovi, jehož se zúčastnil rovněž J. Nohavica; paralelně...
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 459-465
Annotation: Referát o konferenci.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci.
Article