By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 10-24
Annotation: Soubor korespondence doposud považované za ztrácenou mezi J. Škvoreckým a L. Dorůžkou; připojena úvodní poznámka (s. 10).
Article
2
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 29-33
Annotation: Článek o doposud málo známé korespondenci mezi G. Meyrinkem a M. Buberem.
Article
3
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 33-39
Annotation: Soubor dopisů.
Article
4
In: Neodesláno. -- S. [45]
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 11
Annotation: Biografický článek o pobytu J. Wolkera v nemocnici v Tatranské Poliance a jeho posledních dnech života.
Article
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 8, s. 5-8
Annotation: Rozhovor M. Jalušky s V. Urbánkem o korespondenci J. A. Komenského a o dalším svazku jeho sebraných spisů "Johannis Amos Comenii Opera Omnia", který...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 8, 10. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 7. 6. 2018
Annotation: Článek o tvorbě J. Ortena; připojena elegie a video s recitací Ortenovy básně.
Article
9
10
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., příl. Pátek, č. 4, s. 12-19
Pátek. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o spisovatelce B. Němcové, o recepci jejího literárního díla a korespondence ze strany bohemistů (L. Saicová Římalová, R. Adam, J....
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 76-80
Annotation: Portrét J. Kudláčka u příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 25. 1., příl. Scéna, s. 16
Scéna. -- 26. 1. 2019
Annotation: Rozhovor s L. Horňákovou-Civade a A. Delaflotte Mehdevi o jejich pobytech v Paříži a Praze při příležitosti druhého vydání korespondence.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 27, 2020, č. 7, 3. 2., s. 28-31
Annotation: Článek o B. Němcové u příležitosti uplynutí 200 let od jejího narození; připojen rozhovor s J. Hruškou o vztahu současných studentů k této...
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 53
Annotation: Recenze na soubor korespondence básníka V. Holana "Umlkám do čekání" editora M. Dvořáka stylizovaná jako dopis básníkovi.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 6. 2., s. 54-57
Annotation: Článek o B. Němcové; zmíněna je její korespondence se synem Karlem, smrt K. Havlíčka Borovského i údajné plány na emigraci do Spojených států...
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 79-85
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 85).
Article
20
In: Zanechané listy. -- ISBN 978-80-7215-588-0. -- S. 307-400
Annotation: Komentář textu se věnuje stavu autorových rukopisů a strojopisů a popisuje principy ediční práce.
Book Chapter