By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
3
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 241-242
Annotation: Zpráva o projektu, který zkoumá kramářské písně jako součást národní a kulturní identity, důraz je kladen na tisky uložené v Moravské...
Article
4
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 185-193
Annotation: Studie se zabývá dobovým pohledem na život městských žen v kramářských písních.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Článek o čtyřech muzeích kraje Vysočina, které nabízí expozice věnované literatuře.
Article
6
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 63, 2018, č. 3/4, s. 188-195
Annotation: Studie o písních zaměřených na poutní místa na Moravě. Autoři konstatují, že první kategorie písní se věnuje poutním místům zakázaným...
Article
7
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 63, 2018, č. 3/4, s. 196-206
Annotation: Studie o významu poutního místa v Mariazellu v Rakousku, které se začalo objevovat v textech kramářských písní a rozšířilo se až do zpěvníků...
Article
8
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 117, 2019, č. 2, 1. 12., s. 141
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 12, prosinec, s. 288
Annotation: Zpráva o chystané konferenci.
Article
10
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 48 (8), 1950, č. [4], s. 483-489
Annotation: Studie se zabývá kramářskou písní z 18. století, jsou zde přetištěny i varianty písně z různých částí Moravy.
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 2/3, 8. 6., s. 32-33
Annotation: Stať se věnuje jarmareční písni, jak je zpracována v aktuálně vydaném díle Knihopisu.
Article
12
13
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2010, č. 19, s. 34-36
Annotation: Článek, s četnými ukázkami.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 7/8, s. 281-282
Annotation: Článek pracovnice oddělení knižní kultury Knihovny NM, které spravuje největší českou sbírku kramářských písní.
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 16, 16. 4., s. 10
Annotation: Článek.
Article
17
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 5, 2006, č. 1, s. 21-24
Annotation: Srovnání kramářských písní o kriminálních činech se současnými zprávami z deníku Blesk.
Article
18
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 18, 18. 9., s. 4
Annotation: Referát o výstavě v pražském Národním muzeu (do 31. října 2006).
Article
20
In: Jarmareční písně českotuzemské. -- zadní strana přebalu
Annotation: Nakladatelčina poznámka k souboru "jarmarečních" písní; s Poznámkou autora (s. 82).
Book Chapter