By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 195-197
Annotation: Recenze na dva svazky spisů A. Stiftera, obsahující jeho spisy o politice a vzdělání.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., příl. Salon, č. 1099, s. 16
Annotation: Recenze na třetí díl spisů L. Nováka věnovaný překladům poezie.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 1, s. 81-83
Annotation: Komentář ke článku Marie Bednářové (in: Irish Slavonic Studies, 1988) o překladu Joyceova "Odyssea" do češtiny, srovnání s překladxy do dalších...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 163-171
Annotation: Studie se zabývá výsledky výzkumu čtení dvou verzí "Babičky" B. Němcové - kritického a jazykově aktualizovaného vydání - mezi žáky 2....
Article
5
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 431-432
Annotation: Recenze na vydávání souborného díla P. Chelčického J. Boubínem.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o přípravách edice korespondence K. Havlíčka Borovského.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o konání besedy o novém vydání "Starých pověstí českých" A. Jiráska.
Article
9
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2019, č. 6/7, s. 4
Annotation: Zpráva o vydání nejnovější edice "Máje" K. H. Máchy.
Article
10
11
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 158-160
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 217-218
Annotation: Úvaha, zda vydávat či nevydávat raná díla socialistických autorů se "složitou tvůrčí cestou" (V. Nezval, V. Řezáč, J. Glazarová apod.),...
Article
13
In: Básně II. -- s. 417-480
Annotation: Editorův komentář k druhému svazku třísvazkové, kriticky ověřené edici Nezvalova básnického díla, s kapitolami: Rozvržení edice; Nezvalova...
Book Chapter
14
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 454-455
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 460-465
Annotation: Dvě recenze.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 1, červen, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 1, červen, s. 141-143
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 172-173
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 4, s. 314-315
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 49, 26. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o výročí narození Karla Hynka Máchy (150 let od narození) a Karoliny Světlé (130 let od narození). Při této příležitosti vyšla Světlé...
Article