By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 294, 19. 12., příl. Salon, č. 1154, s. 17-18
Annotation: Výběr kulturních tipů redaktorů Salonu.
Article
2
Annotation: Rozhovor s K. Moučkovou a M. Kubišovou o jejich životě, zvláště za normalizace; s uvedenou předmluvou a biografickými poznámkami o autorkách...
Book
3
by Schübler, Walter, 1963-
Published Göttingen : Wallstein Verlag, 2018.
Annotation: Biografie rakouského spisovatele Antona Kuha zahrnuje též popis německojazyčného kulturního prostředí první poloviny 20. století (včetně zmínek...
Book
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1986, č. 2, [říjen], s. 62-64
Annotation: Zpráva o několika akcích, jichž se členové Societas incognitorum eruditorum zúčastnili; součástí je mj. glosa představení B. Uhlára "Kvinteto",...
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 90-94
Annotation: Přehled kulturních akcí.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
by Kuklová, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019.
Annotation: Monografie analyzuje způsob psaní a bytí v Praze narozeného švýcarského dramatika Petera Lotara, zvláště se zřetelem na jeho mezikulturní zázemí...
Book
9
10
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 5, 1981, č. 1, 15. 5., s. [61]
Annotation: Krátká zpráva o vydání letošního prvního čísla časopisu Agentura Beat-Nebeat pod vedením Oldy Plonka Peyse.
Article
11
13
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 143-160
Annotation: Studie o migrační vlně německých intelektuálů ve třicátých letech 20. století a o jejich přijetí v Československu.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
15
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 113-133
Annotation: Studie o kulturním kontextu literárního života v českých zemích v druhé polovině 19. století až do roku 1938.
Article
16
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, konané 24.-25. října 2003 v Praze; mj. s uvedenými studiemi o české kultuře, literatuře, filmu...
Book
17
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 109-150
Annotation: Studie věnovaná německy psané literatuře v Brně mezi lety 1918-1938 a tehdejšímu vztahu české a německy psané literatury; připojeny ukázky...
Article
18
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 10. 2018
Annotation: Komentář k dění kolem udělení medaile V. Puškina J. Nohavicovi, kterou obdržel od V. Putina.
Article
19
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 30. 10. 2013
Annotation: Rozhovor s básníkem a literárním historikem P. Hruškou; připojena báseň P. Hrušky "Palivo".
Article
20
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 12, prosinec, s. 51
Annotation: Recenze na biografii M. Jeřábka o B. Kiliánovi, vydavateli kulturních časopisů "Salon" a "Měsíc" a strýci spisovatele B. Hrabala; spolupracoval...
Article