By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 125-137
Annotation: Nárys životaběhu V. Neuwirtha s připomínkou jeho deníkových zápisků "Apokalyptický deník" a "Vcházení do Evropy", založení kulturního společenství...
Article
2
Published Tábor : vydalo Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, 2015.
Annotation: Kolektivní monografie vydaná u příležitosti šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa se věnuje jeho životu a působení a také historii...
Book
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 1. 2016
Annotation: M. Ajvaz ve svém článku uvažuje o svých karaimských kořenech.
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 1, s. 8-11
Annotation: Esej k tématu čísla konzervatismus a vztahu beletrie a politiky.
Article
5
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 20. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
6
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 20. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 16, 18. 4., s. 158-159
Annotation: Stať se věnuje české kultuře, knihovnám a divadlům v Americe. Reaguje na obvinění, že tato kultura upadá.
Article
8
by Lukavec, Jan, 1977-
Published Praha : Malvern, 2010.
Annotation: Eseje z kulturní historie zrcadla jako významném symbolu zakotveném v kulturní tradici, též v literatuře.
Book
9
by Krajník, Stanislav, 1923-2010, Kuchyňka, Zdeněk, 1954-, Morkes, František, 1940-, Sláma, Jiří
Published Kladno : Sládečkovo vlastivědné muzeum, 2005.
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Budeč v proměnách věků (s. 9-117), Budečský Slavín (s. 119-167), Budeč v barvě (s. 169-204, barevné obr. příl.);...
Book
10
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 7, s. 277-279
Annotation: Autor se zamýšlí nad českou kulturou a nad jejím dalším směřováním.
Article
11
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. Problémy dějin historiografie. -- Sv. 1, sv. 32, sv. 4, 1988, s. 75-104
Annotation: Valdštejna Albrecht z; studie s částmi Baroko: české historické písně o Valdštejnovi, Dějepisecká tvorba, Valdštejn v tradici národního obrození:...
Article
12
by Svatoň, Vladimír, 1931-2018
Published Praha : Malvern, 2009.
Annotation: Sborník literárněkomparatistických úvah.
Book
13
In: Prager Presse. -- Roč. 17, 1937, č. 36, 5. 2., odpolední vydání, s. 7
Annotation: K probíhajícím diskusím o pojmu "národní kultura". Eisner hledá kritérium nikoli v obsahu nebo formě literárního díla, ale v duchovním charakteru...
Article
14
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 6, 1930, s. 410
Annotation: Giusti Wolfgango, Vilém Mrštík. Studie. Rivista di letterature slave 4, 1929, 1-38. Giusti k otázce tradice v české literatuře (cf. Reynaud L. a...
Article
15
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 50, 1995, č. 4, duben, s. 160
Annotation: Recenze cizojazyčného sborníku z mezinárodní konference Bible v kulturním kontextu (Bechyně, květen 1992).
Article
16
by Armatowska, Joanna, Kirillov, Jurij, Knoll, Vladislav, 1981-, Kozdeba, Bartosz, Lemańczyk, Martyna, 1982-, Nykl, Hanuš, 1975-, Proklov, Il'ja, Slomka, Michal, Strozycka, Agata
Published Červený Kostelec : Praha : Pavel Mervart ; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008.
Annotation: Sborník z 3. ročníku Konference mladých slavistů, s oddíly: Jazyková politika slovanského areálu (s. 13-71); Evropa v zrcadle ruské kultury (s....
Book
17
18
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 73, 1954, č. 1, s. 315-322
Annotation: Drobná studie o "Písni Jana Husa", literární památce pobělohorské doby; analýza doplněna citacemi pramene in extenso.
Article
19
by Randák, Jan, 1977-
Published Praha : Nakladatelství Lidové Noviny : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015.
Annotation: Dějiny jsou politickým argumentem; dokazuje to i aktualizace husitské tradice komunistickou mocí po únoru 1948; obraz středověkého husitství coby...
Book
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 24. 6., s. 226-229
Annotation: Recenze.
Article