By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 5. 12. 2019
Annotation: Článek o zrušení cesty do Číny A. Mornštejnové a M. Ajvazovi.
Article
2
Published Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje historii dvou století česko-rakouských vztahů s ohledem na to, co oba národy spojuje i rozděluje; se seznamem vyobrazení...
Book
3
Published Praha : Národní galerie, 2019.
Annotation: Česko-německý průvodce výstavou Národní galerie Praha, konané ve Šternberském paláci od 24. 5. do 15. 9. 2019, představuje artefakty z obou...
Book
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [177]-179
Annotation: Recenze.
Article
5
by Štěpánek, Pavel, 1942-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie je věnována rozsahu působnosti španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a zejména náboženské kultury, na české myšlenkové...
Book
6
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 5. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
7
by Zelenková, Anna, 1964-
Published Praha : Nitra : Slovanský ústav AV ČR ; Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.
Annotation: Monografie nabízí několik sond do dějin slovensko-českého kulturního dialogu od začátku slovenského národního obrození do meziválečné doby:...
Book
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 17, 14. 8., s. 14
Annotation: Referát o výstavě "Z rodinného alba. Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování", která probíhá v Letohrádku Hvězda ve dnech 13....
Article
9
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 2, s. 474-476
Annotation: Recenze na monografii L. Kostrbové o české literární moderně z konce 19. století.
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 4, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 2. 2018
Annotation: Ukázka z knihy představuje postřehy G. Garcíi Márqueze z návštěvy Československa; s úvodní poznámkou.
Article
12
by Csáky, Moritz, 1936-
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2019.
Annotation: Monografie charakterizuje kulturní, politickou, náboženskou a etnickou pluralitu střední Evropy mimo jiné prostřednictvím esejistických i literárních...
Book
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 11-35
Annotation: Studie o vzájemné recepci literárních děl a konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti. Autorka zohledňuje otázky kulturních...
Article
14
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 2, s. 106-110
Annotation: Článek o roli, jakou hraje reflexe o F. Kafkovi a jeho díle ve tvorbě M. Kundery.
Article
15
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : NLN, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie zachycuje proměnlivé dějiny Československa a Rakouska, zaměřuje se na vnitřní dynamiku obou společností, vzájemné vlivy...
Book
16
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 34-48
Annotation: Studie o důvodech vedoucích starší generaci českých badatelů k podceňování vlivu česko-německého kulturního transferu v 16. století. Autorka...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 136, 12. 6., s. 2
Annotation: Úryvek z článku R. Matuszewského o návštěvě českých a slovenských spisovatelů v Polsku.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 204, 2. 9., s. 2
Annotation: Informační glosa o sovětských vědeckých pracích, pojednávajícíh mj. o rusko-českých literárních vztazích.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 2-4
Annotation: Autor vzpomíná na setkávání českých a slovenských spisovatelů a umělců.
Article