By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 472-475
Annotation: Kritika nedostatečné sebereflexe, namířená do řad členů Societas incognitorum eruditorum secunda. Autor především obhajuje principy demokracie...
Article
2
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 3, s. 102-106
Annotation: Autor se zamýšlí nad postavou Zarathustry.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 456-457
Annotation: Recenze studie: Fojtíková Jana, Hudební doklady Husova kultu z 15. a 16. století (Miscellanea musicologica 1981).
Article
4
In: Miscellanea musicologica. -- ISSN 0544-4136. -- Sv. 29, 1981, s. 51-142
Annotation: Studie; s bibliogarafií písní v graduálech, kancionálech a jiných pramenech, s edicí výboru z písní z 15.-17. století a se soupisem pramenů.
Article
5
Annotation: Sborník příspěvků z konference, rozdělených do tří okruhů: Sv. Anežka - život a dílo (s. 9-75); Sv. Anežka a její doba - postavení ženy...
Book
6
by Amelina, Anna Vjačeslavovna, 1983-, Baluch, Jacek, 1940-2019, Borovička, Lukáš, 1982-, Brožová, Věra, 1957-, Corduas, Sergio, 1943-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Czernikow, Olga, Dinzl-Rybářová, Agáta, 1973-, Dobiáš, Dalibor, 1977-, Fišer, Zbyněk, 1959-, Goszczyńska, Joanna, 1948-, Gwóźdź-Szewczenko, Ilona, 1978-, Harák, Ivo, 1964-, Hauck, Raija, 1962-, Heftrich, Urs, 1961-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Holman, Petr, 1951-2019, Holý, Jiří, 1953-, Hultsch, Anne, 1972-, Inštitorisová, Dagmar, 1961-, Ivačić, Matija, 1984-, James, Petra, 1978-, Janiec, Agnieszka, 1980-, Ježková, Petra, 1980-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kratochvil, Alexander, Królak, Joanna, Kuba, Martin, Kusáková, Lenka, 1953-, Lezhava, Giuli, Linssen-Hogenberg, A., Malinová, Lenka, 1983-, Matějková, Veronika, Meyer, Holt, 1961-, Mlsová, Nella, 1963-, Müller, Richard, 1977-, Nekula, Marek, 1965-, Palij, Oksana, Papoušek, Vladimír, 1957-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Pilař, Martin, 1955-, Přibáň, Michal, 1966-, Raßloff, Ute, 1958-, Stolz-Hladky, Zuzana, 1960-, Suchomel, Milan, 1928-, Tarajło-Lipowska, Zofia, Tlustý, Jan, 1977-, Vítová, Lenka, 1973-, Vörös, István, 1964-, Zand, Gertraude, 1964-, Šubrtová, Milena, 1965-, Češka, Jakub, 1971-, Řezníková, Lenka, 1970-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2010.
Annotation: Též s přehledem autorů (s. 601-605).
Book
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 219, 17. 9., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká osvěta. -- Roč. 37, 1940/1941, č. 2, říjen 1940, s. 86
Annotation: Kladný posudek knihy: Kašpar Václav, České nebe. Život, utrpení a sláva českých světců. Upravil: Guth Zdeněk. Vyd. nakl. J. R. Vilímek, Praha...
Article
9
In: Prager Rundschau. -- Roč. 5, 1935, č. 3, s. 153-171
Annotation: O nutnosti revidovat nejstarší české dějiny; důraz kladen na vliv staroslověnštiny; důkazy o pravosti: Svatováclavská legenda; o Svatováclavské...
Article
10
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 189, 12. 7., odpolední vydání, s. 9
Annotation: Loskot František, Agrární prvky v kultuře. Přednášky ČAZ, č. 7. Praha, Čs. akademie zemědělská 1936. Soubor článků uveřejňovaných v...
Article
11
In: Na hlubinu. -- Roč. 9, 1934, č. 6, červen, s. 348-358
Annotation: Studie o norbertinském kultu a jeho písemném barokním zpracování (Norbert Magdeburský, zakladatel řádu premonstrátského). - Jedním z prvním...
Article
12
In: Na hlubinu. -- Roč. 10, 1935, č. 4, duben, s. 234-239
Annotation: Článek o kultu: Kateřina sv., světice z řádu dominikánek, v Čechách. Velký význam zde měl: Tuček František Řehoř se svým kázáním z...
Article
13
In: Telegraf. -- Roč. 11, 1939, č. 218, 27. 9., s. 3
Annotation: O: Svatováclavská legenda, kterou z kronik, písní, pověstí a básní sestavil: Port Jan a která má zítra 28. 9. 1939 premiéru v Městském divadle...
Article
14
In: Český časopis historický. -- Roč. 23, 1917, s. 448
Annotation: Zpráva o vydání 3. svazku: Niederle Lubor, Slovanské starožitnosti, jehož obsahem jsou pověry a náboženské kulty starých Slovanů. Též práva...
Article
15
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 298, 17. 12., s. 3; č. 300, 20. 12., s. 3
Annotation: Úmysl ušlechtilých slovenských mladíků provést slovensky veselohru Incognito (fraška od Kotzebuea, přeložil: Veverka J.) překazila maďarská...
Article
16
by Royt, Jan, 1955-
Published Praha : Karolinum, 2011.
Annotation: Monografie; - s Úvodem (s. 7-8) a kapitolami: Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost (s. 9-15); Tridentský koncil a milostné obrazy (s. 16-37);...
Book
17
by Dvorský, Miloš
Published Praha : Zdeněk Bauer, 2010.
Annotation: Populárně-naučná publikace poukazující na možné inspirační zdroje díla J. Foglara, doprovozeno dobovými fotografiemi; - s kapitolami: Procitnutí;...
Book
18
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 72, 25. 3., s. 3
Annotation: Redakce Blahověstu navrhuje, aby se u příležitosti 1000. letého jubilea zavedení křesťanství v Čechách a na Moravě vyžádalo u papežské...
Article
20
by Kubín, Petr, 1967-
Published Praha : TOGGA, 2011.
Annotation: Monografie - habilitační práce; s Předmluvou (s. 9-10) a s částmi: Kult svatých a svatořečení v dějinách křesťanství (s. 11-78, s kapitolami:...
Book