By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 98-102
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
by Zíbrt, Čeněk, 1864-1932, Hochová-Brožíková, Zdena
Published Praha : Vyšehrad, 2006.
Annotation: Nové vyd. klasického díla české etnologie, etnografie a folkloristiky, zachycujícího lidové slavnosti, zábavy, zvyky a obyčeje v průběhu kalendářního...
Book
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 8, 11. 1., s. 6
Annotation: Recenze výboru obsahujícího mj. text středověkého Mastičkáře.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 4, prosinec, s. 3-14
Annotation: Studie o výskytu postavy Fausta v českých lidových hrách, dále v uvedených hrách I. Vyskočila, J. Suchého a V. Havla.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 2, červen, s. 3-29
Annotation: Referát o současné renesanci českých lidových her (s fotografiemi z inscenací, s. 25-29).
Article
6
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 25, 1988, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 5, 1968, č. 1, s. 75-76
Annotation: Přehled inscenací.
Article
8
9
In: Katolické noviny. -- ISSN 0231-7516. -- Roč. 34, 1982, č. 15, 11. 4., s. 3 a 5
Annotation: O hrách velikonočních.
Article
10
by Haider-Pregler, Hilde, 1941-, Havlíčková, Margita, 1949-, Scherl, Adolf, 1925-2017, Stamberg, Ursula, 1959-, Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2004.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky autorů (s. 172-174, německá verze s. 175-178).
Book
11
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 3, 1966, č. 9, září, s. 4-6
Annotation: O historii lidových her od středověku po baroko; rovněž o jejich současné inscenační problematice.
Article
12
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 33, 1987, s. 201-203
Annotation: Recenze na monografii o J. Gebauerovi; připojena recenze na "Lidové hry z Moravy" sběratele J. Feifalika.
Article
13
In: Světozor. -- Roč. 30, 1895/1896, č. 6, 20. 12. 1895, s. 72
Annotation: Referát o knize: Menčík Ferdinand, Velikonoční hry (Lidové hry dramatické). Publikace obsahuje kromě autorova úvodu hry: Umučení Pána Ježíše...
Article
14
In: Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens. -- Roč. 18, 1914, s. 138n
Annotation: O dvou jihomoravských německých lidových vánočních hrách a jejich původu: ván. hra ze Slavonic (Zlobings-okr. Dačice), provozovaná (před 1....
Article
15
In: Venkov. -- Roč. 17, 1922, č. 248, 22. 10., s. 14
Annotation: O důležitosti výběru dobrých a vhodných lidových her z divadelní literatury pro český venkov. Lidové hry.
Article
16
In: Lidové noviny. -- Roč. 46, 1938, č. 332, 4. 7., s. 5
Annotation: O lidové suitě autora: Burian E. F., složené z her Salička, Hra o svaté Dorotě a Žebravý Bakus, která byla provedena v rámci festivalu baroka...
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 1 (46), 1938, č. 141 (278), 2. 6., odpolední vydání, s. 2
Annotation: Burian E. F. studuje tři kratší starší české hry - Hru o sv. Dorotě, Saličku a Žebravého bakuse - a předvede je se svým souborem D 38 na výstavě...
Article
18
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 41, 2011, č. 85/86, s. 69-77
Annotation: Studie, jejímž cílem je analyzovat vánoční hry z Feifalikovy sbírky, najít a pojmenovat specifické rysy, které je odlišují od ostatních barokních...
Article
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 6, 1995, č. 2, červen, s. 81-83
Annotation: Článek o neuskutečněné antologii lidových her Zrcadlo světa, Neznámé hry českého baroka, připravované v letech 1969-70 v nakladatelství Orbis...
Article
20
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- Roč. 14, 1971, prosinec, s. 6
Annotation: O lidových hrách selského baroka na Moravě. Odpověď na dotaz čtenáře.
Article