By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národopisný věstník českoslovanský. -- ISSN 1801-9269. -- Roč. [30], 1940/1947, č. 1/2, s. 83-90
Annotation: Stať.
Article
2
In: Národopisný věstník českoslovanský. -- ISSN 1801-9269. -- Roč. [31], 1949/1950, č. 1/2, s. 306
Annotation: Recenze.
Article
3
Published Praha : Vyšehrad, 1988.
Annotation: Soubor studií, mj. : Frolec Václav, Vánoce v tradici českého lidu (s. 13-125); Červenka Jan, Motiv vánoc v české literatuře (s. 321-405).
Book
4
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 1, leden, s. 13
Annotation: O knize "Písemnictví a lidová tradice" od: Václavek Bedřich. Obor jejich vztahů v české písni lidové a zlidovělé. Index Olomouc 1938.
Article
5
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 13
Annotation: Článek.
Article
6
In: Směna. -- Roč. 4, 1951, č. 6, 28. 3., s. 1
Annotation: Článek o lidových souborech - jejich významu a zapojení do oslav 30. let založení KSČ. A. Šafařík vyzývá, aby se soubory při výběru repertoáru...
Article
7
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 40 (8), 1953, č. 3, červen, s. 128-137
Annotation: Zlidovělé písně studoval již B. Václavek. Článek se věnuje pronikání umělých písní do lidového prostředí od konce 18. století až do...
Article
8
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 7, 1957, č. 6, 7. 2., s. 12-13
Annotation: Článek o masopustu.
Article
9
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 52, 2016, č. 3, květen/červen, s. 23
Annotation: Zpráva o spuštění webové stránky www.folklorni-akademie.cz, která zprostředkovává projevy lidové kultury mladým lidem.
Article
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 40 (8), 1953, č. 5, říjen, s. 228-232
Annotation: K 240. výročí Jánošíkovy smrti vychází tato publikace snažící se očistit jánošíkovskou tradici od buržoazních ideologických nánosů....
Article
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [49], 2017, č. 23, 6. 6., s. 10-11
Annotation: Rozhovor o starých zvycích a tradicích.
Article
12
In: Prager Presse. -- Roč. 9, 1929, č. 259, 22. 9., odpolední vydání, s. 8
Annotation: O diskusních tezích vydaných k 1. sjezdu slovanských filologů v Praze, zejména o referátu: Horák Jiří o problémech srovnávacího studia slov....
Article
13
In: Úhor. -- Roč. 8, 1920, č. 2, s. 29
Annotation: Referát o knize: Fischer F., Staročeské zvyky a obyčeje. Výkladem provází: Vykoukal F. V., vyd. A. B. Černý, Praha 1919.
Article
14
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 20, 2014, č. [7/8], 24. 6., s. 66-68
Annotation: Rozhovor o jeho zájmu o žítkovské bohyně a o jeho dalších knihách zabývajících se lidovými tradicemi a literaturou faktu.
Article
15
In: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. -- s. 303-307
Annotation: Doslov; - s Literaturou (s. 308-309) a s Ediční poznámkou (s. 310-312).
Book Chapter
16
In: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. -- s. 331-332
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
17
In: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. -- s. 305-313
Annotation: Doslov k závěrečnému svazku; - též s doslovem J. Luffera, se Soupisem odborné literatury, na kterou odkazuje Václav Krolmus (s. 299-303), Incipity...
Book Chapter
18
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, s. 28-31
Annotation: Stať o vztahu lidových tradic a (dějin) divadla.
Article
19
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 7, 2016, č. 1, s. 9-37
Annotation: Studie si klade za cíl ukázat, jak se vnímání vypálené vesnice Lidice proměňovala v poetických textech po roce 1945. Autorka sleduje užití...
Article
20
Annotation: Kolektivní monografie zpracovává vybrané problémy vztahující se k tématu tradice v umění; mj. s uvedenými studiemi; obsahuje předmluvu editorů...
Book