By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 282, 5. 12., s. 11
Annotation: Článek o udělení Ceny Milady Paulové M. Čechové.
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 132-137
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2016, č. 1/2, s. 92-110
Annotation: Bibliografie bulharské, jazykovědně orientované bohemistky a překladatelky M. Mladenové.
Article
5
In: O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci : výbor z díla. -- ISBN 978-80-7470-277-8. -- S. 24-26
Annotation: Předmluva-laudatio k výboru ze studií L. Uhlířové zaměřující se na její přínos v oblasti srovnávací jazykovědy.
Book Chapter
7
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 87-88
Annotation: Nekrolog k úmrtí lingvistky S. Čmejrkové 28. 12. 2012, ve věku nedožitých 63 let.
Article
8
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 88-89
Annotation: Nekrolog k úmrtí lingvistky a onomastičky N. Bayerové 12. 1. 2013.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 250-251
Annotation: Nekrolog k úmrtí S. Čmejrkové 28. 12. 2012 ve věku 62 let.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 252-253
Annotation: Nekrolog k úmrtí ruské bohemistky G. A. Liličové 23. 12. 2012 ve věku 86 let.
Article
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 74, 2013, č. 1, březen, s. 73-77
Annotation: Medailon - nekrolog.
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 4, s. 312-319
Annotation: Přehledový článek k dílu polské bohemistky T. Z. Orloś, věnovanému česko-polským jazykovým kontaktům.
Article
13
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 16, 2005/2006, č. 3, s. 84-85
Annotation: Jubilejní portrét M. Krčmové.
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 1, září 1995, s. 15-18
Annotation: Informativní článek o permské škole funkční stylistiky; s medailonem k 60. narozeninám její vůdčí osobnosti M. N. Kožinové (nar. 1. 8. 1925).
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 3, 1992/1993, č. 2, prosinec 1992, s. 35-38
Annotation: Medailon lingvistky a literární historičky u příležitosti jejích padesátých narozenin; připojen soupis jejích prací za roky 1966-1992 (s. 36-38),...
Article
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 77, 2016, č. 3, srpen, s. 230-232
Annotation: Článek k jubileu.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 198-199
Annotation: Medailon jazykovědkyně M. Knappové.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 254-255
Annotation: Portrét M. Čechové k jejím 80. narozeninám.
Article
19
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 8, 2016, č. 1, s. 169-172
Annotation: Popis fondu, který převzal MÚA AV ČR v červnu 2015. A. Rechzieglová byla manželkou M. Grygara.
Article
20
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 70, 1987, č. 2, červen, s. 109-110
Annotation: Medailón k 60. narozeninám A. Fiedlerové.
Article