By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 73-75
Annotation: Článek o průběhu projektu "Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
4
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 3-4
Annotation: Úvodník, v němž autor informuje o výběru autorů pro číslo 31/32 s tématem hra na hraně: Pohyb a rovnováha.
Article
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 175-177
Annotation: Článek rekapitulující uplynulých 25 let časopisu Knihy a dějiny.
Article
6
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. [98]-116
Annotation: Pásmo věnované osobnosti S. Antošové; báseň "Spřízněné duši" ze sbírky "Říkají mi poezie", báseň "Pogo" (2011, rukopis, věnováno akci...
Article
7
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [177]-179
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 28. 10. 2012
Annotation: Rozhovor M. Stručovského se spisovatelem M. Cahou.
Article
9
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 13
Annotation: Glosa obsahující tip na výlet na Břeclavsko do míst, kde žil a působil J. Sekera.
Article
10
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 18. 11. 2014
Annotation: Zpráva představuje nový literární web.
Article
11
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 18. 1. 2015
Annotation: Zpráva přibližuje obsah jednotlivých rubriky "Literární bašty".
Article
12
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 5. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 14
Annotation: Polemika nad vývojem časopisu "Psí víno", jeho konci coby tištěného periodika a pokračování už jen jako periodika internetového.
Article
14
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 111-142
Annotation: Biografická studie věnovaná slavistovi G. Gesemannovi, který působil v letech 1922-1944 na Německé univerzitě v Praze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 2. 2015
Annotation: Úryvek z chystané knihy P. Andrleho "O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech" věnovaný F. Mikovci a jeho...
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 23, zaměřeného na téma literárního aktivismu.
Article
17
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 41-46
Annotation: Projev J. Stromšíka u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 24, zaměřeného na téma období tzv. normalizace.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 19. 10. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vymezuje vůči recenzi M. Metelce na knihu "Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných"...
Article
20
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 14. 12. 2017
Annotation: Kritický komentář k založení ceny "Tvárnice" pro literárního kritika roku, již vyhlásila redakce časopisu Tvar.
Article