By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 13.-19. 4., příl. Pecka, č. 15, s. 4
Annotation: RKZ; recenze svazku obsahujícího Protokoly o zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského a některých dalších rukopisů Národního...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 11
Annotation: K změně vydavatele dvouměsíčníku; o úrovni jeho minulého ročníku a změněné koncepci.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 15
Annotation: O obsahu čísla, vycházejícího po roční přestávce.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 105, 5. 5., s. 9
Annotation: O obsahu čísla 11.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 19
Annotation: O činnosti klubu poezie Obratník a stejnojmenném časopise.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 19, 18. 5., s. 2
Annotation: Recenze č. 11.
Article
7
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1993.
Book
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 111, 12. 5., příl. Národní 9, č. 19, s. 2
Annotation: Recenze čísel 1 a 2, 1994.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 111, 12. 5., příl. Národní 9, č. 19, s. 2
Annotation: Recenze monografie o časopise Volné směry (1896-1910).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 13
Annotation: Recenze 1. čísla s překlady z děl českých autorů; též o dalších v Praze vydávaných časopisech v anglickém jazyce: Prague Post, Prognosis,...
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 114, 16. 5., s. 9
Annotation: Recenze prvých dvou čísel.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 115, 17. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 120, 23. 5., s. 16
Annotation: Svobodová Jana; redakční zpracování zprávy historičky z Ústavu pro soudobé dějiny o vyšetřování týdeníku, vycházejícího v letech 1991-92.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 15
Annotation: Obsahový přehled čísla 10; v rubrice Časopisy.
Article
15
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 2, s. 341-344
Annotation: Recenze knihy o historii časopisu Brázda.
Article
16
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 2, s. 348-351
Annotation: Hlaváček Ivan; recenze sborníku, též příspěvků kodikologických.
Article
17
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 119, 21. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 10
Annotation: Obsahová recenze 25. čísla RR a revue Souvislosti (1/94(19)).
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 15. 5., s. 8
Annotation: Přehled náboženského tisku v ČR.
Article
19
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 5, 1994, č. 4, duben, s. 95
Annotation: Recenze 1. čísla vlastivědné ročenky, obsahujícího mj. práci o kronice Kůru literátského (sepsané farářem: Pleschner V. A., v letech 1715-1718...
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání publikace obsahující úvahy mj. na téma vztahů české, německé a židovské kultury.
Article